Zastosowanie nanomateriałów do monitorowania stanu technicznego kompozytów cementowych

Paweł Sikora , Paweł Woliński , P. Ogrodnik , B. Zegardło

Abstract

Wczesne i precyzyjne wykrycie uszkodzeń, powstających w trakcie użytkowania obiektów budowlanych, może umożliwić działania prewencyjne i naprawcze oraz utrzymanie nieprzerwanej eksploatacji obiektu. Nową koncepcją w przypadku materiałów konstrukcyjnych jest dążenie do integrowania elementów aktywnych już na etapie ich produkcji, aby utworzyć, tzw. kompozyty inteligentne umożliwiające samodetekcję uszkodzeń. Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji Powstawanie i kumulacja wad w materiale podczas eksploatacji konstrukcji prowadzi do zmian jej stanu technicznego. Efektem lokalnego uszkodzenia kompozytu nie zawsze musi być zniszczenie całego elementu. Zatem uzasadnione jest monitorowanie stanu konstrukcji, w celu określenia warunków bezpiecznej eksploatacji obiektu. Zaleca się, aby w obiektach o szczególnym znaczeniu diagnozowanie stanu wytężenia newralgicznych elementów konstrukcyjnych odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Wczesne i precyzyjne wykrycie uszkodzeń, powstających w trakcie użytkowania obiektu, może umożliwić działania prewencyjne i naprawcze oraz utrzymanie nieprzerwanej eksploatacji obiektu
Author Paweł Sikora (FCE)
Paweł Sikora,,
- Faculty of Civil Engineering
, Paweł Woliński (FCE)
Paweł Woliński,,
- Faculty of Civil Engineering
, P. Ogrodnik
P. Ogrodnik,,
-
, B. Zegardło
B. Zegardło,,
-
Journal seriesWiadomości Elektrotechniczne, ISSN 0043-5112
Issue year2016
No10
Pages1-3
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmonitoring, obiekty budowlane, uszkodzenia
Keywords in Englishmonitoring, building structure
DOIDOI:10.15199/74.2016.10.4
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?