Gaśnice (do 20 kg), jako Przenośne Urządzenia Gaśnicze (PUG) – badania skuteczności gaśniczej wg normy PN-EN 3-7+A1:2008

Agnieszka Malesińska , Bartłomiej Ślęczkowski

Abstract

Portable fire extinguishers (20 kg) should be practically within reach in every public place. But does each of us know how to use fire extinguishers? Can one type of extinguisher put out any kind of fire? The purpose of this article is to familiarize the reader with the basic issues related to the types of fi re extinguishers and types of fi res, which given kind of extinguisher can put out. Whether a type of extinguisher will work to extinguish a particular class of fi re must be confi rmed by standard tests of the fire fighting effectiveness. For our and our loved ones safety, each of us should be able to start the fire extinguishers and not be afraid to use it. Because only rapid response can prevent disaster. Nevertheless, we should be aware the fi rst response of the fi re, and we have to know how to be prepared for such a reaction.
Author Agnieszka Malesińska (FEE / DWSWT)
Agnieszka Malesińska,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Bartłomiej Ślęczkowski
Bartłomiej Ślęczkowski,,
-
Other language title versionsPortable fi re extinguishers – study on the effectiveness of extinguishing acc to PN-EN 3-7+A1:2008
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
No6
Pages233-236
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgaśnica, skuteczność gaśnicza, środek gaśniczy, klasa pożaru
Keywords in Englishportale extinguisher, fire fighting effectiveness, extinguishing agent, fire class
Abstract in PolishGaśnica (do 20 kg), to przenośne urządzenie gaśnicze, które praktycznie powinno znajdować się w zasięgu ręki w każdym miejscu publicznym. Czy jednak każdy z nas wie jak używa się gaśnic lub czy jedną gaśnicą możemy gasić każdy rodzaj pożaru? Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi podstawowych zagadnień związanych z rodzajami gaśnic i pożarów, jakie dany typ gaśnicy może ugasić. To czy dany typ gaśnicy sprawdzi się do gaszenia danej klasy pożaru musi zostać potwierdzone przez badania normowe skuteczności gaśniczej. Dla bezpieczeństwa naszego i naszych najbliższych każdy z nas powinien umieć uruchomić gaśnice i nie bać się jej użyć, bo tylko szybka reakcja może uchronić przed nieszczęściem. Z drugiej strony powinniśmy mieć świadomość pierwszej reakcji ognia na użycie gaśnicy i umieć się przed tą reakcją zabezpieczyć.
DOIDOI:10.15199/17.2016.6.7
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?