Influence of pressure compensation on the stream size in the LPG injector

Krzysztof Szczurowski , Łukasz Zieliński , Damian Walczak , Krzysztof Więcławski

Abstract

The article presents results of a science experiment which enabled analysing the operation of the gas injector used to supply dual-fuel compression-ignition engines with the addition of LPG. The tests were performed by applying the constant difference of pressure between the gas injection pressure and the pressure in the tank where the gas is stored. The purpose of this investigatory experiment was to answer the question of how the gas dose changes in the case of gas injection into the tank with the increasing pressure and what is the actual dose obtained in the case of controlling the injector with injection duration times approaching its opening times. To facilitate the above, a laboratory test stand was built, enabling generation of the gas doses such as those in real engines. Thanks to the experiment, it was possible to determine the characteristics of an injector operating with pressure compensation. Due to the obtained characteristics, the analysis was conducted of the influence of the gas injection control parameters on the size of the obtained gas doses.
Author Krzysztof Szczurowski (FACME / IAE)
Krzysztof Szczurowski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Łukasz Zieliński (FACME / IV)
Łukasz Zieliński,,
- Institute of Vehicles
, Damian Walczak (FACME / IV)
Damian Walczak,,
- Institute of Vehicles
, Krzysztof Więcławski (FACME / IV)
Krzysztof Więcławski,,
- Institute of Vehicles
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2016
Vol108
No4
Pages119-127
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwtryskiwacz, LPG, przepływ gazu
Keywords in Englishthe injector, LPG, gas flow
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego pozwalającego na analizę pracy wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując stałą różnicę ciśnienia, między ciśnieniem wtrysku gazu i ciśnieniem w zbiorniku magazynującym gaz. Celem wykonania eksperymentu badawczego, była odpowiedź na pytania, jak zmienia się dawka gazu w przypadku wtrysku gazu w zbiornik z rosnącym ciśnieniem oraz jaką rzeczywistą dawkę, uzyskujemy w przypadku sterowania wtryskiwaczem z czasami wtrysku, bliskimi czasu jego otwierania. W tym celu zostało zbudowane stanowisko laboratoryjne, umożliwiające generację dawek gazowych, takich jak w rzeczywistych realizacjach silnikowych. Dzięki eksperymentowi określono charakterystykę wtryskiwacza, pracującego z kompensacją ciśnienia. Dzięki otrzymanym charakterystykom, dokonano analizy wpływu parametrów sterowania wtryskiem gazu na wielkość otrzymanych dawek gazowych.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/artykuly/zn4(108)2016/119_127.pdf
Languageen angielski
File
119_127.pdf 804.11 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?