Rola wyceny nieruchomości w kształtowaniu polityki przestrzennej przez jednostki administracji publicznej

Krystyna Czarnecka , Wioleta Krupowicz

Abstract

n/a
Author Krystyna Czarnecka KGPNSP
Krystyna Czarnecka,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Wioleta Krupowicz KGPNSP
Wioleta Krupowicz,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Other language title versionsThe role of real estate valuation in the development of spatial policy by public administration units
Pages55-74
Publication size in sheets0.95
Book Maciejewska Alina (eds.): Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym, Monografie Naukowe / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna , vol. IX, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-586-8, 74 p.
Internal identifier109a/2016
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-02-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*0 (2018-06-27)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back