Telekomunikacja społeczeństwa informacyjnego na przełomie tysiącleci

Marian Dąbrowski

Abstract

Editorial paper describes the main thesis of the articles published in this special issue of the PTiWT. Section 2 - technology aspects covers set of the papers on evolution of the network platform, expansion and extension new servieces as well as development of the IC technology. However for the first tirne Communication Review presents non technology approach to the information society - Section 1 assisted by panel discussion and CD book issue The mad to global information society.
Author Marian Dąbrowski (FEIT / IT)
Marian Dąbrowski,,
- The Institute of Telecommunications
Other language title versionsTelecommunications for information society - millenium break scenarion
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496
Issue year2000
VolLXXIII
No1/2000
Pages3-6
Keywords in Polishspołeczeństwo informacyjne, telekomunikacjatechnika, IC
Abstract in PolishOpisano główne tezy artykułów zamieszczonych w specjalnym - milenijnym - wydaniu PTiWT. W części l tego zeszytu przedstawiono nietechniczne zagadnienia społeczeństwa informacyjnego. Uzupełniono je dyskusją panelową i elektronicznym wydaniem (na CD-ROM) tego zeszytu, zawierającym między innymi książkę: W drodze do społeczeństwa informacyjnego. W części II - dotyczącej aspektów technicznych - zawarto artykuły dotyczące m.in. rozwoju platform sieciowych, rozszerzenia i rozwijania nowych usług, jak również techniki IC.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?