Wczesne stadia rekrystalizacji polikrystalicznego Ni po procesie wyciskania hydrostatycznego

Milena Koralnik , Dorota Jakubowska , Mariusz Kulczyk , Bogusława Adamczyk-Cieślak , Jarosław Mizera

Abstract

Celem pracy była rejestracja oraz analiza procesu rekrystalizacji zachodzącego w polikrystalicznym niklu po odkształceniu plastycznym i wyżarzaniu. W opracowaniu przybliżono zagadnienie rekrystalizacji oraz opisano metodę wyciskania hydrostatycznego (HE). Przeprowadzono obserwacje mikrostruktury materiału w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM), analizę jakościową i ilościową struktury oraz badanie tekstury lokalnej metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD). Na podstawie wyników badań stwierdzono występowanie zjawiska rekrystalizacji w materiale wyżarzanym w temperaturze 640 ˚C przez 60 s. Potwierdzają to zdjęcia mikrostruktury, parametry stereologiczne odzier-ciedlające ewolucję struktury i wzrost wielkości ziarna, a także wyniki uzyskane z EBSD.
Author Milena Koralnik (FMSE / DMD)
Milena Koralnik,,
- Division of Materials Design
, Dorota Jakubowska (FMSE / DMD)
Dorota Jakubowska,,
- Division of Materials Design
, Mariusz Kulczyk
Mariusz Kulczyk,,
-
, Bogusława Adamczyk-Cieślak (FMSE / DMD)
Bogusława Adamczyk-Cieślak,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
Pages95-105
Publication size in sheets0.5
Book Szala M., Czyż Z. (eds.), Czyż Z., Szala M.: Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania, 2016, Lublin, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, ISBN 978-83-65598-21-9, 317 p.
Keywords in Polishpolikrystaliczny nikiel, wyciskanie hydrostatyczne, rekrystalizacja
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?