Odwzorowanie anizotropii wytrzymałościowej koluwiów zwietrzelinowych w numerycznej analizie stateczności zbocza na Pogórzu Karpackim

Łukasz Dominik Kaczmarek , P. Dobak , Adam Kasprzak , Paweł Popielski

Abstract

Comparison of two implementation methods of the strength parameters anisotropy of clayey soil - weathered colluvium in the modeling of the stability conditions of the exemplary slope. Numerical modeling in reference to the engineering- geological conditions of the Chełm hill at the Carpathian overthrust border. Modelling anisotropy of soil features in FEM calculations, using interface elements and alternatively jointed rock constitutive model. The calculations result of the jointed rock model: the value of safety factor (SF) about 20% lower than in the case of using interface elements.
Author Łukasz Dominik Kaczmarek (FEE / DHEH)
Łukasz Dominik Kaczmarek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, P. Dobak
P. Dobak,,
-
, Adam Kasprzak (FEE / DHEH)
Adam Kasprzak,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Paweł Popielski (FEE / DHEH)
Paweł Popielski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Other language title versionsStrength anisotropy of weathered colluvium zone in the numerical analysis of slope stability in the Carpathian Region
Journal seriesInżynieria Morska i Geotechnika, ISSN 0867-4299, (B 6 pkt)
Issue year2018
No3
Pages170-174
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishPorównanie dwóch sposobów implementacji anizotropii parametrów wytrzymałościowych ilastych gruntów koluwialno-zwietrzelinowych w modelowaniu uwarunkowań stateczności przykładowego zbocza. Numeryczne modelowanie w nawiązaniu do warunków geologiczno-inżynierskich wzgórza Chełm na granicy Przedgórza oraz Zapadliska Przedkarpackiego. Odwzorowanie anizotropii cech gruntów w obliczeniach MES z zastosowaniem elementów typu interface oraz alternatywnie modelu konstytutywnego jointed rock. Wyniki obliczeń w modelu jointed rock jako wartość wskaźnika stateczności (SF) ok. 20% mniejsza niż w przypadku stosowania elementów typu interface.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 21-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?