Changes in Serum Amino Acids in Migraine Patients without and with Aura and their Possible Usefulness in the Study of Migraine Pathogenesis

Anna Baranczyk-Kuzma , Malgorzata Cholojczyk , Wojciech Domitrz , Izabela Domitrz , Anna Kamińska , Marek Koter

Abstract

Praca dotyczy badania poziomu aminokwasów u pacjentów z migreną. CSD, proces występujący w napadzie migreny, może być związany ze wzrostem stężenia niektórych neurotransmiterów. U pacjentów z migreną stwierdzano zwiększony poziom w surowicy glutaminy, kwasu glutaminowego, histydyny, glicyny czy tauryny. Zwiększone stężenie niektórych aminokwasów (także w okresie międzynapadowym) może powodować zwiększoną pobudliwość neuronalną i być czynnikiem wyzwalającym napad migreny. W w/w pracy zbadano poziom 7 aminokwasów: kwasu glutaminowego, glutaminy, histydyny (His), waliny (Val), izoleucyny, leucyny (Leu), fenyloalaniny i lizyny u 37 pacjentów z migreną oraz 40 osób z grupy kontrolnej. Otrzymano wyniki inne niż dotychczas publikowane w literaturze. Poziom kwasu glutaminowego i glutaminy nie różniły się w grupie pacjentów z migreną i grupie kontrolnej, natomiast poziom histydyny był znacząco wyższy w grupie pacjentów z migreną, zarówno bez aury jak i z aurą. Ten wynik potwierdza pojedyncze doniesienia w literaturze dotyczące zwiększonego poziomu His u pacjentów z migreną. Stężenie Val i Leu były znacząco niższe w grupie pacjentów z migreną bez aury. Do tej pory nie badano poziomu Val i Leu u pacjentów z migreną. Wobec naszych wyników Val i Leu mogą wskazywać na zaburzenia odżywiania u pacjentów z migreną. Pojedyncze prace pokazują zmiany stężeń tych aminokwasów w surowicy krwi pacjentów z anoreksją lub bulimią. Być może, pacjenci z migreną, wiedząc, że niektóre produkty pokarmowe wywalają napad migreny unikają ich. Możliwe jest jednak także, że niski poziom Val i Leu ma wpływ na struktury zaangażowane w procesy powstawania napadu migreny takie jak podwzgórze lub układ limbiczny wywalając napad migreny. Zmiany aminokwasów mogą być odzwierciedleniem zaburzeń procesów metabolicznych u pacjentów z migreną. His jest substratem dla histaminy, której rola łączona jest z hamowaniem procesów bólowych. Wydaje się, że His mogłaby być markerem migreny. Badania pokazują, że migrena nadal pozostaje chorobą o niejasnej patogenezie, heterogenną, w której różne mechanizmy powstania napadu mogą być odmienne w różnych postaciach choroby: migrenie bez aury, migrenie z aurą, migrenie przewlekłej. Niewątpliwie pochodzenie choroby jest rodzinne, ale tylko u nielicznych potwierdzono podłoże genetyczne.
Author Anna Baranczyk-Kuzma
Anna Baranczyk-Kuzma,,
-
, Malgorzata Cholojczyk
Malgorzata Cholojczyk,,
-
, Wojciech Domitrz (FMIS / DAST)
Wojciech Domitrz,,
- Department of Analysis and Sigularity Theory
, Izabela Domitrz
Izabela Domitrz,,
-
, Anna Kamińska
Anna Kamińska,,
-
, Marek Koter
Marek Koter,,
-
Journal seriesCNS & Neurological Disorders-Drug Targets, ISSN 1871-5273, (A 25 pkt)
Issue year2015
Vol14
No3
Pages345-349
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification3004 Pharmacology; 2800 General Neuroscience
DOIDOI:10.2174/1871527314666150225144300
URL http://www.eurekaselect.com/128817/article
Languageen angielski
Score (nominal)35
ScoreMinisterial score = 30.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 35.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.651; WoS Impact Factor: 2015 = 2.188 (2) - 2015=2.599 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back