Internal jugular vein valve insufficiency is not increased in migraine: an ultrasound study in migraine patients and control participants

Wojciech Domitrz , Izabela Domitrz , Lucja Gadomska , Anna Kamińska , Beata Parzuchowska , Grzegorz Styczyński , Justyna Wilczko

Abstract

Migrena jest schorzeniem neurologicznym o niejasnej patogenezie. W ostatnich latach okazało się, że niewydolność zastawek żyły szyjnej wewnętrznej (IJVVI) może występować w niektórych chorobach neurologicznych o nieznanej etiologii , takich jak łagodny kaszlowy ból głowy, wysiłkowy ból głowy czy TGA. Być może zwiększone ciśnienie żylne w wyżej wymienionych chorobach jest związane z wystąpieniem patologii. Dlatego postanowiliśmy zbadać czy IJVVI może być związane z powstaniem napadu migreny. Celem pracy była ocena występowania IJVVI i czas trwania przepływu w żyłach szyjnych u 70 (56 kobiet) pacjentów na migrenę. Badanie przeprowadzono u 44 pacjentów z migreną bez aury (39 kobiet ), średnia wieku 37 +9 lat, oraz u 26 pacjentów z migreną z aurą ( 17 kobiet ) , średnia wieku 34+9 lat. Grupa kontrola składała się z 42 zdrowych osób ( 33 kobiet ) , średnia wieku 32 + 1 lat . U wszystkich badanych wykonano Doppler USG w trakcie próby Valsalvy. Wyniki IJJVVI były podobne u pacjentów z migreną i u zdrowych osobników ( 51 % vs. 40%, p = 0,26 ). Również średnie wartości czasu przepływu wstecznego były porównywalne w obu grupach. Wyniki naszego badania nie wskazują na zwiększoną częstość występowania IJVVI w pacjentów cierpiących na migrenę . Do analizy statystycznej danych wykorzystano program Statistica 10.
Author Wojciech Domitrz (FMIS / DAST)
Wojciech Domitrz,,
- Department of Analysis and Sigularity Theory
, Izabela Domitrz
Izabela Domitrz,,
-
, Lucja Gadomska
Lucja Gadomska,,
-
, Anna Kamińska
Anna Kamińska,,
-
, Beata Parzuchowska
Beata Parzuchowska,,
-
, Grzegorz Styczyński
Grzegorz Styczyński,,
-
, Justyna Wilczko
Justyna Wilczko,,
-
Journal seriesJournal of Headache and Pain, ISSN 1129-2369
Issue year2013
Vol14:78
Pages1-5
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification2703 Anesthesiology and Pain Medicine; 2728 Clinical Neurology; 2700 General Medicine
DOIDOI:10.1186/1129-2377-14-78
URL http://www.thejournalofheadacheandpain.com/content/14/1/78
Languageen angielski
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 11-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 11-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 2; GS Citations = 1.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 1.376; WoS Impact Factor: 2013 = 3.281 (2) - 2013=2.753 (5)
Citation count*1 (2015-12-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?