Design Inspired by Math and Music - the Building Made of Lissajous Curves

Karolina Dąbrowska-Żółtak

Abstract

Mathematical inspirations join the world of music and architecture showing how logic and geometric rules could be used by artist and designers. The article presents examples of mathematical patterns in music and architecture in European cultural circle, when they appear in history and how important they were. The thesis presents methods of creation, which appear in composing area and can be implemented in architecture. These models include intuition and scientific influence and show how important is gathering pieces of information and creating new ideas on already known facts and how they could be used as a design method. The design method is presented on the example of the project - Music Center of Creation, located on the bank of the Vistula river. The form of the object is inspired by a three-dimensional representation of a resonance curve, called Lissajous figure. Topologically transformed enabled to create the object joining the Vistula boulevard and the central street which are parallelly situated on the other side of the building. During the design process, in a conscious way, a model of the creative process, based on the Graham Walles one, was implemented. This thesis is an example of the idea that effective creation of new ideas should be based on an extension of the existing state of knowledge.
Author Karolina Dąbrowska-Żółtak (FA)
Karolina Dąbrowska-Żółtak,,
- Faculty of Architecture
Pages96-107
Publication size in sheets0.55
Book Sikora Karolina (eds.): Shapes of logic. Everything can be automated , 2018, Politechnika Wrocławska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-011-6, 133 p., DOI:10.5277/SOL_2018
Keywords in Polishinspiracje muzyczne, inspiracje matematyczne, intuicja i naukowe, tworzenie procesu, krzywe lissajous, transformacje topologiczne
Keywords in Englishmusical inspirations, mathematical inspirations, intuition and scientific, creating a process, lissajous curves, topological transformations
Abstract in PolishMatematyczne inspiracje dołączają do świata muzyki i architektury, pokazując, w jaki sposób artyści i projektanci mogą wykorzystywać logikę i reguły geometryczne. W artykule przedstawiono przykłady wzorców matematycznych w muzyce i architekturze w europejskim kręgu kulturowym, omawiane jest kiedy pojawiają się one w historii i jaką odgrywały rolę. W pracy przedstawiono metody kreacji, które pojawiają się w obszarze komponowania i mogą być implementowane w architekturze. Modele te obejmują intuicję i wpływ naukowy oraz pokazują, jak ważne jest zbieranie informacji i tworzenie nowych pomysłów w oparciu o dostępną wiedzę. Metodę projektowania przedstawiono na przykładzie projektu - Muzycznego Centrum Kreacji, zlokalizowanego nad brzegiem Wisły. Forma obiektu jest inspirowana trójwymiarową reprezentacją krzywej rezonansu, zwanych figurami Lissajous. Topologicznie przekształcona umożliwiła stworzenie obiektu łączącego bulwar wiślany i centralną ulicę, które są usytuowane równolegle po drugiej stronie budynku. Podczas procesu projektowania w świadomy sposób zaimplementowano model procesu twórczego, oparty na modelu Graham'a Walles'a. W pracy przedstawiono tezę mówiącą o tym, że skuteczne tworzenie nowych pomysłów powinno opierać się na rozszerzeniu istniejącego stanu wiedzy.
URL http://www.oficyna.pwr.edu.pl/wp-content/media/Shapes_of_Logic_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 21-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?