Odrzut hamowany w obiekcie specjalnym 7.62 mm z tłumikiem magnetoreologicznym TR-1.0M

Marcin Bajkowski , Kucharczyk M. , Roman Grygoruk , Marek Radomski

Abstract

This study is an attempt to explore the impact of introducing the system controlling the recoil effect by the use of the controlled magnetorheological damper (MR) to the weapon – gunner system. The analyzed modification will influence, among others, the recoil effect and the associated loss of stability of the weapon – gunner system in regard to maintaining the stability of weapon guidance on target. The study includes the results of laboratory tests of the weapon – gunner system equipped with a prototype of the TR-1.0M damper, as well as a rheological model of the system that has been developed together with a system of equations describing it. It also presents the estimated range of currents useful for controlling the magnetorheological structure and the optimal size of the slot in the damper. Taking into account the results of the laboratory tests, it may be concluded that the introduction of a structure based on the magnetorheological damper to the weapon – gunner system has a positive effect on the loss of stability of the system in regard to maintaining the stability of weapon guidance on target and increases the comfort of the gunner during firing.
Author Marcin Bajkowski ( / / IMP)
Marcin Bajkowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Kucharczyk M.
Kucharczyk M.,,
-
, Roman Grygoruk ( / / IMP)
Roman Grygoruk,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Marek Radomski ( / / IMP)
Marek Radomski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Journal seriesProblemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
Issue year2013
No4, 2 (12)
Pages69-86
Keywords in Polishmechanika, dyssypacja, magnetoreologia, odrzut
Keywords in Englishmechanics, dissipation, magnetorheology, recoil
Abstract in PolishPrzedmiotem pracy jest próba poznania wpływu wprowadzenia do układu broń ramienna – strzelec, systemu programowania przebiegu zjawiska odrzutu poprzez zastosowanie sterowanego tłumika magneto-reologicznego (MR). Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych układu broń – strzelec, wyposażonego w prototyp tłumika TR-1.0M. Opracowano model reologiczny układu i wyprowadzono opisujący go układ równań ruchu. Oszacowano zakres prądów sterowania struktury magneto-reologicznej oraz dobrano wielkość szczeliny w amortyzatorze. Otrzymane wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych dowodzą, że zaproponowana modyfikacja układu broń ramienna – strzelec wpływa korzystnie między innymi na jego stabilność, a co za tym idzie – celność oraz zwiększa komfort strzelca, szczególnie podczas prowadzenia ognia seryjnego.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?