Posture and low back pain during pregnancy - 3D study

W.M. Glinkowski , P. Tomasik , K. Walesiak , M. Głuszak , M. Krawczak , Jakub Michoński , A. Czyżewska , A. Żukowska , Robert Sitnik , M. Wielgoś

Abstract

OBJECTIVES: Back pain is a common complaint of pregnant women. The posture, curvatures of the spine and the center of gravity changes are considered as the mechanisms leading to pain. The study aimed to assess spinal curvatures and static postural characteristics with three-dimensional surface topography and search for relationships with the occurrence of back pain complaints among pregnant women. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted from December 2012 to February 2014. Patients referred from University Clinic of Gynecology and Obstetrics were examined outpatient at the Posture Study Unit of Department of Orthopaedics and Traumatology. Sixty-five women at 4-39 weeks of pregnancy were assessed and surveyed with Oswestry Disability Index; posture was evaluated using surface topography. RESULTS: The study confirmed that difficulties in sitting and standing are significant in the third trimester of the pregnancy. The overall tendency for significant lumbar curvature changes in pregnant women was not confirmed. Major changes in sagittal trunk inclination in relation to the plumb line were not observed in the study group. CONCLUSIONS: The issue regarding how the pregnancy causes changes in spinal curvature and posture remains open for further studies. Presented method of 3D surface topography can reveal postural changes, but that requires several exams of each subject and strict follow-up of the series of cases.
Author W.M. Glinkowski - Medical University of Warsaw
W.M. Glinkowski,,
-
, P. Tomasik
P. Tomasik,,
-
, K. Walesiak
K. Walesiak,,
-
, M. Głuszak
M. Głuszak,,
-
, M. Krawczak
M. Krawczak,,
-
, Jakub Michoński (FM / IMPh)
Jakub Michoński,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, A. Czyżewska
A. Czyżewska,,
-
, A. Żukowska
A. Żukowska,,
-
, Robert Sitnik (FM / IMPh)
Robert Sitnik,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, M. Wielgoś
M. Wielgoś,,
-
Journal seriesGinekologia Polska, ISSN 0017-0011
Issue year2016
Vol87
No8
Pages575-580
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishból pleców; postawa; ciąża
Keywords in Englishback pain; posture; pregnancy
ASJC Classification2729 Obstetrics and Gynaecology
Abstract in PolishCEL: Kobiety w ciąży często skarżą się na ból pleców. Postawa, krzywizny kręgosłupa i zmiany położenia środka ciężkości są uważane za mechanizmy wywołujące dolegliwości bólowe. Poniższe badanie miało na celu ocenę krzywizn kręgosłupa i statycznej charakterystyki postawy z użyciem trójwymiarowej topografii powierzchniowej oraz znalezienie zależności z występowaniem dolegliwości bólowych w okolicy pleców pomiędzy kobietami w ciąży. MATERIAŁY I METODY: Badanie zostało przeprowadzone między grudniem 2012 a lutym 2014. Pacjentki delegowane z Uniwersyteckiej Kliniki Ginekologii i Położnictwa zostały przebadane ambulatoryjnie z użyciem trójwymiarowej topografii powierzchniowej. WYNIKI: Badanie potwierdziło, że trudności w siedzeniu i staniu są istotne w trzecim trymestrze ciąży. Ogólna tendencja dla istotnych zmian w krzywiźnie lędźwiowej u ciężarnych nie została potwierdzona. Duże zmiany w nachyleniu tułowia w płaszczyźnie strzałkowej względem linii pionu nie zostały zaobserwowane w przebadanej grupie. WNIOSKI: Problem wpływu ciąży na zmiany w krzywiznach kręgosłupa i postawę pozostaje otwarty. Zaprezentowana metoda trójwymiarowej topografii powierzchniowej pozwala na ujawnienie zmian w postawie, ale wymaga kilku badań każdego pacjenta i dokładnego śledzenia przypadków po przeprowadzonych badaniach.
DOIDOI:10.5603/GP.2016.0047
URL https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27629132
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 19-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 19-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 2; Scopus Citations = 5; GS Citations = 19.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.471; WoS Impact Factor: 2016 = 0.576 (2) - 2016=0.574 (5)
Citation count*21 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?