Badania właściwości powierzchniowych w układzie perfluorozwiązek–woda z aktywnym powierzchniowo polimerem Pluronic-F68

Agata Maria Bąk , Maciej Pilarek , Wioletta Podgórska

Abstract

W pracy określono własności powierzchniowe układu perfluorodekalina–wodny roztwór polimeru Pluronic-F68, w temperaturze 37°C. W tym celu dla szeregu wodnych roztworów polimeru o stężeniach z zakresu 0,00012–0,12 mM zmierzono napięcia powierzchniowe metodą pierścienia du Noüya. Analogiczne pomiary wykonano w przypadku układu powietrze–woda. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krytyczne stężenia micelizacji (CMC) i standardowe energie swobodne micelizacji (ΔG0mic). Ze względu na brak rozpuszczalności polimeru w perfluorodekalinie, a także perfluorodekaliny w wodzie, nie zanotowano znaczącej różnicy w wartościach CMC w badanych układach dwufazowych. Ujemna wartość ΔG0mic świadczy o spontanicznym tworzeniu micel po przekroczeniu CMC.
Author Agata Maria Bąk (FCPE / DCRED)
Agata Maria Bąk,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Maciej Pilarek (FCPE / DBBE)
Maciej Pilarek,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Wioletta Podgórska (FCPE / DCRED)
Wioletta Podgórska,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum -Biotechnologia, ISSN 1644-065X, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol17
No1
Pages13-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishperfluorodekalina, Pluronic F-68, napięcie powierzchniowe, pierścień du Noüya, krytyczne stężenie micelizacji
DOIDOI:10.30825/5.biot.45.2018.17.1
URL http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=5560
Languagepl polski
File
Bąk A. (i in.) - Badania właściwości powierzchniowych...pdf 395.26 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back