Propozycja uzupełniania procedury wymiarowania przekrojów mostowych z uwagi na zarysowanie

Radosław Oleszek

Abstract

The cracking calculation at the serviceability limit state is an important stage of the bridge structures cross sections design. According to Eurocodes, the crack limit state should be checked taking into account quasi-constant load combination. The article proposed the correction of combination coefficients and modification of the standard procedure of cross sections design due to cracks. The concept of permissible moment has been introduced, which if not exceeded, ensures that the standard condition for the crack width is met.
Author Radosław Oleszek (FCE / IRB)
Radosław Oleszek,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315, (0 pkt)
Issue year2019
Vol75
No11
Pages509-513
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishObliczenie zarysowania w stanie granicznym użytkowalności stanowi istotny etap wymiarowania przekrojów żelbetowych konstrukcji mostowych. Według eurokodów stan graniczny zarysowania należy sprawdzać, uwzględniając quasi-stałą kombinację obciążeń. Zaproponowano skorygowanie współczynników kombinacyjnych oraz modyfikację wymiarowania przekrojów ze względu na rysy. Wprowadzono pojęcie momentu dopuszczalnego, którego nieprzekroczenie zapewnia spełnienie normowego warunku dotyczącego granicznej szerokości rysy.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?