The use of a linear quarter-car model to optimize the damping in a passive automotive suspension system – a follow-on from many authors’ works of the recent 40 years

Zbigniew Lozia

Abstract

In this study, over 40-year achievements of many foreign and Polish authors in the field of methods of optimizing the characteristics of automotive suspension systems have been used. A method of conducting the optimizing calculations, further developed by the author, has been presented and exemplified by calculations of viscous damping in the passive suspension system of a vehicle moving on an uneven road surface with a random profile. To determine the discomfort and safety hazard measures, a linear quarter-car model of the suspension system and the spectral transmittance analysis method were employed. The results have been shown in the form of a dimensionless objective function, which was taken as a criterion of optimization in respect of ride comfort and safety. The limitation of deflections of the suspension system has been taken into account, too. The graphic form of this function, whose argument is the dimensionless suspension damping coefficient, resembles the pictorial qualitative relationships, shown in many publications by other authors and facilitating the interpretation of final results of the optimization.
Author Zbigniew Lozia (FT / DVMO)
Zbigniew Lozia,,
- Department of Vehicle Maintance and Operation
Other language title versionsZastosowanie liniowego modelu „ćwiartki samochodu” do optymalizacji tłumienia w pasywnym zawieszeniu samochodu – wykorzystanie prac wielu autorów z okresu ostatnich 40 lat
Journal seriesThe Archives of Automotive Engineering -Archiwum Motoryzacji, ISSN 1234-754X, e-ISSN 2084-476X
Issue year2016
Vol71
No1
Pages39-71
Publication size in sheets1.6
Keywords in Polishoptymalizacja, zawieszenie samochodu, model ćwiartki samochodu, tłumienie w zawieszeniu
Keywords in Englishoptimization, automotive suspension system, quarter-car model, damping in the suspension system
Abstract in PolishW pracy wykorzystano ponad 40-letnie osiągnięcia wielu autorów zagranicznych i polskich w zakresie metod optymalizacji parametrów zawieszenia samochodu. Zaprezentowano, rozwiniętą przez autora, metodykę obliczeń optymalizacyjnych na przykładzie tłumienia wiskotycznego pasywnego zawieszenia pojazdu poruszającego się po nierównej, losowej nawierzchni drogi. Wykorzystano liniowy model zawieszenia ćwiartki samochodu oraz analizę transmitancji widmowych w wyznaczaniu wskaźników dyskomfortu i niebezpieczeństwa. Wyniki zaprezentowano w postaci bezwymiarowej funkcji celu, która stanowiła kryterium optymalizacji ze względu na komfort jazdy i bezpieczeństwo. Uwzględniono także ograniczenie ugięć zawieszenia. Graficzna postać tej funkcji, gdzie zmienną niezależną jest bezwymiarowy współczynnik tłumienia zawieszenia, przypomina poglądowe, jakościowe zależności przytaczane w wielu pracach innych autorów, co ułatwia interpretację wyników końcowych optymalizacji.
DOIDOI:10.14669/AM.VOL71.ART3
URL https://archiwummotoryzacji.pl/index.php?option=com_am&view=article&id=106&lang=pl
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; after publication
File
PIMOT_71_Lozia_39-72.pdf 2.59 MB
Additional file
vol71-LOZIA-pl.pdf 442.69 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 03-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 6.0
Citation count*6 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?