Selection of the general contractor using the AHP method

Mariola Violeta Książek , P. Ciechowicz

Abstract

The topic of this paper is the description of the General Contractor Selection procedure using the AHP method. Another aim of this paper – within the scope of decision-making – is the determination of the potential General Contractor’s evaluation criteria and the selection of the best Bidder using the AHP method. We included the description of the conducted tender proceeding for the purpose of the procurement’s subject. As the decisionmaking options, we adopted four construction companies that submitted their bid. A key element of the studies was the paired comparison of all hierarchical structure elements. We estimated the local weighting coefficients and global priorities of particular decision-making options as well as analysed the vulnerabilities of the obtained results
Author Mariola Violeta Książek (FCE / ICE)
Mariola Violeta Książek,,
- The Institute of Civil Engineering
, P. Ciechowicz (FCE)
P. Ciechowicz,,
- Faculty of Civil Engineering
Journal seriesArchives of Civil Engineering, [Archiwum Inżynierii Lądowej], ISSN 1230-2945
Issue year2016
Vol62
No3
Pages105-116
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishproces inwestycyjny metoda AHP, procedura przetargowa
Keywords in Englishtender, General Contractor, AHP, decision-making
ASJC Classification2205 Civil and Structural Engineering
Abstract in Polish Istotnym etapem procesu inwestycyjnego jest wybór solidnego Generalnego Wykonawcy przedmiotu zamówienia, spełniającego wymagania Inwestora. Rzetelnie przeprowadzona procedura przetargowa umożliwia zminimalizowanie ryzyka wyboru nieodpowiedniego wykonawcy oraz uniknięcie wielu, różnego typu problemów, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Najpopularniejsze w procesie przetargowym kryterium ceny, nie pozwala decydentowi podjąć wiarygodnej decyzji. Istnieje wiele metod podejmowania decyzji, które można zastosować w budownictwie. W artykule opisano procedurę wyboru Generalnego Wykonawcy przy wykorzystaniu metody AHP. Celem pracy było ustalenie optymalnych kryteriów oceny potencjalnego Generalnego Wykonawcy oraz wybór najlepszego Oferenta przy wykorzystaniu metody AHP. Przedstawiono opis przeprowadzonego procesu przetargowego na potrzeby przedmiotu zamówienia. Jako warianty decyzyjne przyjęto cztery firmy budowlane, które złożyły ofertę. Kluczowym elementem badań było porównywanie parami wszystkich elementów struktury hierarchiczne
DOIDOI:10.1515/ace-2015-0086
Languageen angielski
File
ACE Książek M.pdf 191.94 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 14-10-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 14-10-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 8; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.623
Citation count*14 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?