Metoda tworzenia formalnego zapisu algorytmów działania urządzeń srk

Piotr Kawalec , Marcin Rżysko

Abstract

W artykule przedstawiono problemy formalnego zapisu algorytmów działania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego oraz wspomaganej komputerowo specyfikacji tych algorytmów z wykorzystaniem języków opisu sprzętu. Przegląd stosowanych obecnie metod opisu urządzeń srk wskazuje, że nie istnieje metoda, która mogłaby zapewnić jednolitą platformę opisu wszelkiego rodzaju dyskretnych układów sterowania. Większość stosowanych metod opisu nie pozwala na wykorzystanie wspomagania komputerowego na etapie specyfikacji i weryfikacji algorytmów działania tego typu układów. Zostało pokazane, że zastosowanie do tego celu języków opisu sprzętu tworzy jednolitą platformę specyfikacji i weryfikacji urządzeń srk, pozwalając dodatkowo na statyczną i dynamiczną weryfikację poprawności opisu z wykorzystaniem wspomagania komputerowego w postaci symulatorów logicznych. Na przykładzie specyfikacji algorytmu działania jednoodstępowej blokady liniowej w języku VHDL zaprezentowane zostały zarówno możliwości pakietu Active-HDL, jak i proces wspomaganej komputerowo specyfikacji i weryfikacji projektowanego układu
Author Piotr Kawalec (FT / DTC)
Piotr Kawalec,,
- Department of Traffic Control
, Marcin Rżysko
Marcin Rżysko,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No100
Pages91-108
Publication size in sheets0.85
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?