Poszukiwanie wczesnych stadiów rekrystalizacji w monokrysztale Cu- 8,5%at.Al po procesie wyciskania hydrostatycznego

Dorota Jakubowska , Joanna Zdunek , Rafał Bartko , Mariusz Kulczyk , Jarosław Mizera , Krzysztof Kurzydłowski

Abstract

Celem niniejszej pracy było zbadanie wczesnych stadiów rekrystalizacji w monokrysztale Cu-8,5%at.Al, o początkowej orientacji <111> po procesie wyciskania hydrostatycznego. Odkształcenie skumulowane wyniosło ε=1.2. Dodatkowo w pracy podjęto się analizy zmian mikrostruktury oraz tekstury monokryształu w stanie po odkształceniu oraz po wygrzewaniu przez 1h w różnej temperaturze. W celu obserwacji mikrostruktury wykonano badania przy użyciu skaningowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego (STEM), natomiast w celu analizy tekstury wykonano pomiary metodą rentgenowską. Pierwsze stadia rekrystalizacji zaobserwowano dla próbki wygrzewanej w temperaturze 260˚C, natomiast rekrystalizacja w całej objętości materiału zaszła w temperaturze 300˚C.
Author Dorota Jakubowska (FMSE / DMD)
Dorota Jakubowska,,
- Division of Materials Design
, Joanna Zdunek (FMSE / DMD)
Joanna Zdunek,,
- Division of Materials Design
, Rafał Bartko
Rafał Bartko,,
-
, Mariusz Kulczyk
Mariusz Kulczyk,,
-
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
, Krzysztof Kurzydłowski (FMSE / DMD)
Krzysztof Kurzydłowski,,
- Division of Materials Design
Pages11-16
Publication size in sheets0.5
Book Leśny Jacek, Panfil Monika, Nyćkowiak Jędrzej (eds.): Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Techniczne i Inżynieryjne, 2016, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65677-04-4
Keywords in Polishmikrostruktura, duże odkształcenie plastyczne, tekstura
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?