Konstrukcja stolika obrotowego do celów akwizycji widoków do baz obiektów

Maciej Stefańczyk , Michał Walęcki

Abstract

Robotyka usługowa, b˛ed ˛aca od dłuzszego czasu jednym z głównych kierunków zaintere- ˙ sowania robotyków na swiecie, d ˛a ´ zy do stworzenia robotów potrafi ˛acych współpracowa ˙ c z ´ lud´zmi b ˛ad´z wyr˛eczac ich w zadaniach poza fabrykami. W niemal ´ ze wszystkich tego typu ˙ zastosowaniach, jedn ˛a z kluczowych kwestii jest rozpoznawanie obiektów w otoczeniu robota. Dost˛epnos´c pełnych, trójwymiarowych modeli tych przedmiotów znacz ˛aco poprawia ´ jakos´c ich detekcji i rozpoznawania. Budowanie modeli obiektów jest du ´ zo łatwiejsze przy ˙ zastosowaniu stolików obrotowych w celu akwizycji wielu widoków tego samego przedmiotu. W artykule przedstawiono projekt i budow˛e stanowiska do półautomatycznego zbierania wielu widoków obiektów
Author Maciej Stefańczyk (FEIT / AK)
Maciej Stefańczyk,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
, Michał Walęcki (FEIT / AK)
Michał Walęcki,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Pages447-455
Publication size in sheets0.5
Book Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (eds.): Postępy Robotyki. Tom I i II, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, no. 195, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, 618 p.
ProjectDevelopment of methodology of control, decision support and production management. Project leader: Zieliński Cezary, , Phone: 5102, start date 19-05-2015, end date 31-12-2016, 504/02233/1031, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
File
stefanczyk Walecki PR16.pdf 1.36 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?