Planowanie małej retencji wodnej w procesie scalenia gruntów na obszarach wiejskich

Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek

Abstract

Scalenie gruntów powinno być traktowane w sposób kompleksowy, jako proces w ramach którego realizowane są wielokierunkowe działania - związane nie tylko z poprawą struktury agrarnej gospodarstw rolnych, lecz również z realizacją koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. do powyższych działań można zaliczyć prace związane z poprawą stanu gospodarki wodnej na obiekcie scaleniowym. przprowadzone studia literaturowe oraz badania wskazują, że dobór rozwiązań projektowych z zakresu gospodarki wodnej w procesie scalenia gruntów jest w przeważającej mierze podyktowany kryteriami ekonomicznymi. Rozwiązania nakierowane na poprawę stanu gospodarki wodnej traktowane są w sposób fragmentaryczny. Dąży się bowiem głównie do zwiększenia efektywności produkcji rolniczej, poprzez wprowadzenie rozwiązań z zakresu odbudowy, przebudowy bądź konserwacji i modernizacji istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.
Author Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek (FGC / DCLM)
Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek,,
- Department of Cadastre and Land Management
Journal seriesWoda-Środowisko-Obszary Wiejskie, ISSN 1642-8145
Issue year2016
Vol16
No1(53)
Pages55-69
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmała retencja wodna, scalenie gruntów, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, założenia do projektu scalenia
Internal identifier20/2016
Languagepl polski
Additional file
2016_Oświadczenie_Stańczuk-Gałwiaczek_planowanie_małej_retencji.pdf 483.29 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 4.0
Citation count*4 (2020-08-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?