Wpływ wysokotemperaturowego wygrzewania próżniowego na lutowność Inconelu 718 lutem Palnicro 36

Irena Dul , Jacek Senkara , Mariusz Bober , Jerzy Jakubowski

Abstract

Brazing of Inconel 718 is difficult due to the presence of alloying material with high affinity for oxygen. Moreover, in commercial practice, the machine parts before brazing pass a number of technological operations at elevated temperature in vacuum. The aim of this study was to investigate the effect of vacuum annealing processes of Inconel 718 on the brazeability of Palnicro36 brazing filler metal. The wetting and spreading of the liquid brazing filler metal were studied on the surface of the material previously annealed in vacuum at different conditions of time and temperature, and the structure of brazed joints. It was found that the brazeability of Inconel 718 by Palnicro36 brazing filler metal deteriorates with increasing the previous annealing temperature in the vacuum.
Author Irena Dul - PZL-WSK rzeszów S.A.
Irena Dul,,
-
, Jacek Senkara (FPE / IoMP)
Jacek Senkara,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Mariusz Bober (FPE / IoMP)
Mariusz Bober,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Jerzy Jakubowski (FPE / IoMP)
Jerzy Jakubowski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesPrzegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364, e-ISSN 2449-7959
Issue year2013
Vol9
Pages15-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlutowanie, Inconel 718, Wysokotemperaturowe wygrzewanie próżniowe
Keywords in EnglishBrazing, Inconel 718, High-temperature vacuum annealing
Abstract in PolishLutowanie twarde Inconelu 718 jest utrudnione ze względu na zawartość w materiale dodatków stopowych o wysokim powinowactwie do tlenu. Ponadto w praktyce przemysłowej detale przed lutowaniem przechodzą szereg operacji technologicznych w podwyższonej temperaturze w próżni. Celem pracy było zbadanie jaki wpływ mają procesy wyżarzania próżniowego na lutowność Inconelu 718 lutem Palnicro 36. Badano zwilżalność i rozpływność ciekłego lutu na powierzchni materiału wyżarzanego uprzednio w próżni w różnych warunkach czasu i temperatury, a także strukturę złączy lutowanych. Ustalono, iż lutowność Inconelu 718 lutem Palnicro 36 pogarsza się ze wzrostem temperatury uprzedniego wyżarzania w próżni.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 21-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 21-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2015-01-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?