Badanie przydatności nowych makulaturowych papierów powlekanych do arkuszowego druku offsetowego

Karol Dreszer , Stefan Jakucewicz

Abstract

The aim of this study was to explore the printing characteristics of new types of coated papers based on recycled base paper. Base paper was produced from wastepaper bleached in PCF method. Woodfree coated paper was used as comparative to the studied papers. Samples were printed on sheetfeed offset printing press Manroland 505 HiPrint LV based on printing press generał ICC profile. ISO 12647-2 standard was taken as the basis for interpretation. Results of the study show that currently produced recycled co¬ated papers have not worse printing characteristics than coated woodfree papers.
Author Karol Dreszer
Karol Dreszer,,
-
, Stefan Jakucewicz ( / / IMP)
Stefan Jakucewicz,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Journal seriesPrzegląd Papierniczy, ISSN 0033-2291, []
Issue year2013
VolLXIX
Nonr 12
Pages657-662
Keywords in PolishSfowa kluczowe: papier powlekany, papier z recyklingu, drukowanie offsetowe arkuszowe, przyrost punktu rastrowego (Dotgain)
Keywords in EnglishKeywords: coated paper, paper for recycling, sheet offset printing, dotgain
Abstract in PolishCelem pracy by to zbadanie przydatności do druku nowych rodzajów papierów powlekanych, wykonanych z makulatury bie¬lone] metodą PCF. Dla porównania badano również bezdrzewne papiery powlekane. Próbki, zadrukowane na maszynie offsetowej arkuszowej Manroland 505 HiPrint LV, badano korzystając tylko z ogólnego profilu ICC. Za podstawę do interpretacji uzyskanych wyników przyjęto normę ISO 12647-2. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecnie pro¬dukowane powlekane papiery z makulatury bielonej metodą PCF praktycznie nie ustępują bezdrzewnym papierom powlekanym
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?