Nieprawidłowości w zastosowaniach podejścia procesowego w zarządzaniu

Kazimierz Waćkowski

Abstract

The paper discusses: the evolution and maturity level of business process management (BPM); analysis of the problems in the four selected projects BPM (implemented in the areas of: environmental, utilities, agriculture and telecommunications); classification of social variables correlated with the level of irregularities in the above. projects; proposals for solutions to these problems.
Author Kazimierz Waćkowski (FPE / IOPS)
Kazimierz Waćkowski,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Book Społeczne aspekty zarządzania procesami, 2016, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ISBN 978-83-7867-346-0
Keywords in Polishprocesy biznesowe, zarządzanie, informatyzacja, dojrzałość procesowa, dojrzałość SOA
Keywords in Englishbusiness processes, business process management, IT, process maturity, SOA maturity
Abstract in PolishW pracy omówiono: ewolucję i poziom dojrzałości zarządzania procesami biznesowymi (BPM); analizę problemów w czterech wybranych projektach BPM (zrealizowanych w sferach: ochrony środowiska, usług komunalnych, rolnictwa i telekomunikacji); klasyfikację zmiennych społecznych, skorelowanych z poziomem nieprawidłowości w ww. projektach; propozycje rozwiązań ww. problemów
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?