Modyfikacja cech funkcjonalnych mikrointerferometrów Macha-Zehndera w wyniku trawienia w plazmie tlenowej

Anna Dębowska , Magdalena Dominik , Marcin Koba , Monika Janik , Wojtek J. Bock , Mateusz Jakub Śmietana

Abstract

FO-o-7:
Author Anna Dębowska (FEIT / MO)
Anna Dębowska,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Magdalena Dominik (FEIT / MO)
Magdalena Dominik,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Marcin Koba - [Instytut Łączności PIB (IŁ PIB)]
Marcin Koba,,
-
- Instytut Łączności PIB
, Monika Janik
Monika Janik,,
-
, Wojtek J. Bock
Wojtek J. Bock,,
-
, Mateusz Jakub Śmietana (FEIT / MO)
Mateusz Jakub Śmietana,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages1-2
Publication size in sheets0.3
Book Wiśniowski Piotr (eds.): Materiały Konferencyjne: XII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2016, vol. PenDrive, 2016, Kraków, Polska, Katedra Elektroniki, Wydział Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 226 p.
Keywords in Polishczujniki światłowodowe, interferometr Macha-Zehndera, ablacja laserowa, trawienie plazmowe, pomiar współczynnika załamania
Projectx. Project leader: Śmietana Mateusz Jakub, , Phone: (22) 234 63 64, start date 25-02-2015, planned end date 24-02-2018, IMIO/2015/NCN/1, Implemented
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-02-2020, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 04-02-2020, BookChapterMatConfByIndicator
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?