Harmonogramowanie robót w budownictwie. Analiza czasowa harmonogramu. Część III

Roman Marcinkowski

Abstract

The paper concerns network-based planning method applicable to "complex of operations" projects. Rules how to establish work breakdown structure in such projects are formulated and it is described how to undergo a time analysis upon such model in order to create a schedule of works. Slack of an activity is also defined and explained, as well as an interpretation of a critical path is made. Description of the method and calculation formulas refer to a two-node network model.
Author Roman Marcinkowski (FCEMP / ICEn)
Roman Marcinkowski,,
- Insitute of Civil Engineering
Journal seriesBuilder , ISSN 1896-0642
Issue year2016
No9
Pages62-66
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishHarmonogram, podział pracy, zasoby
Keywords in Englishschedule, optimization, resources
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zasady modelowania sieciowego struktury podziału pracy w przedsięwzięciach budowlanych typu „kompleks operacji” oraz sposób prowadzenia analizy czasowej takiego modelu w celu opracowania harmonogramu budowlanego. Zdefiniowano i wyjaśniono pojęcia zapasów czasu dla zadań wyróżnionych w modelu, podano interpretację drogi krytycznej przedsięwzięcia. Opis metody i formuły obliczeniowe odniesiono do modeli dwupunktowych rozdzielczych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?