Modyfikowanie HTPB (α,ω-dihydroksypolibutadienu) w reakcjach estryfikacji, silanizacji, epoksydacji i uwodornienia

Michał Chmielarek , Paweł Maksimowski , Tomasz Gołofit , Katarzyna Cieślak , Wojciech Pawłowski , Waldemar Tomaszewski

Abstract

HTPB is a valuable comonomer for the preparation of polyurethanes. Thanks to its specific properties, it gives these materials frost resistance and excellent mechanical properties, especially at low temperatures. The polyurethanes thus obtained are used in the production of propellants used in space and military rocket propulsion, and are the basis for frost-resistant adhesives and insulating materials. Research on the selection of binder indicates the use of high energy polymers or modifications of previously used polymers improving their properties. The results of research on ways of changing the properties of HTPB through its modification and thus an increase of application possibilities will be presented.
Author Michał Chmielarek (FC / DH-EM)
Michał Chmielarek,,
- Department Of High-Energetic Materials
, Paweł Maksimowski (FC / DH-EM)
Paweł Maksimowski,,
- Department Of High-Energetic Materials
, Tomasz Gołofit (FC / DH-EM)
Tomasz Gołofit,,
- Department Of High-Energetic Materials
, Katarzyna Cieślak (FC / DH-EM)
Katarzyna Cieślak,,
- Department Of High-Energetic Materials
, Wojciech Pawłowski (FC / DH-EM)
Wojciech Pawłowski,,
- Department Of High-Energetic Materials
, Waldemar Tomaszewski (FC / DH-EM)
Waldemar Tomaszewski,,
- Department Of High-Energetic Materials
Other language title versionsModification of HTPB (α,ω-dihydroxypolibutadiene) by esterification, silanization, epoxidation and hydrogenation
Journal seriesMateriały Wysokoenergetyczne, ISSN 2083-0165
Issue year2018
Vol10
Pages30-45
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish α,ω-dihydroksypolibutadienu, HTPB, modyfikacje HTPB, pochodne HTPB
Keywords in Englishhydroxyl-terminated polybutadiene, HTPB, modification of HTPB, HTPB derivatives
Abstract in Polish α,ω-Dihydroksypolibutadien (HTPB) jest cennym komonomerem do otrzymywania poliuretanów. Dzięki swoich specyficznym właściwościom, nadaje tym tworzywom mrozoodporność i świetne właściwości mechaniczne, szczególnie w niskich temperaturach. Tak otrzymywane poliuretany znajdują zastosowanie w produkcji stałych paliw rakietowych używanych w napędach rakiet kosmicznych i wojskowych, a także są podstawą mrozoodpornych klejów i lepiszcz oraz materiałów izolacyjnych. Współczesne badania nad doborem lepiszcza wskazują na zastosowanie polimerów wysokoenergetycznych lub modyfikacji dotychczas stosowanych polimerów polepszających ich właściwości. W nowoczesnych rakietowych materiałach pędnych polimerowe lepiszcze, może zostać zastąpione odpowiednim wysokoenergetycznym związkiem chemicznym, czyli polimerem z wbudowanymi grupami energetycznymi, takimi jak azydkowa lub nitrowa. W prezentowanym artykule przedstawione zostaną wyniki badań nad takimi sposobami modyfikacji HTPB, które zapewnią jego rozszerzoną aplikację.
DOIDOI:10.22211/matwys/0168
URL http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne/materialy-wysokoenergetyczne10/index.html
Languagepl polski
File
Materiały Wysokoenergetyczne 10 (2018) 30-45.pdf 1.41 MB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?