Statyczna symulacja sieci gazowych z wieloma źródłami o zróżnicowanej jakości gazu

Andrzej J. Osiadacz , Maciej Chaczykowski , Łukasz Kotyński , Małgorzata Kwestarz

Abstract

Effect of H2 injection on hydraulic properties of the gas network was simulated for the real system of gas distribution in Chełmno city (1167 service pipes). The calcns. were carried out by using proprietary software for steady-state simulation of gas networks, allowing to set gas consumption data both as vol. and energy. The network operation parameters were detd. in connection with the appearance of distributed energy sources with different calorific values.
Author Andrzej J. Osiadacz (FEE / DPEGHS)
Andrzej J. Osiadacz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Maciej Chaczykowski (FEE / DPEGHS)
Maciej Chaczykowski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Łukasz Kotyński (FEE / DPEGHS)
Łukasz Kotyński,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Małgorzata Kwestarz (FEE / DPEGHS)
Małgorzata Kwestarz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Other language title versionsSteady-state simulation of multi-source gas networks with different gas quality characteristics
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2019
Vol98
No2
Pages293-297
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsymulacja sieci gazowych, jakość gazu przesyłowego
Keywords in Englishgas distribution
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono rozwiązanie problemu badania jakości gazu ziemnego w sieci dystrybucyjnej. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania do symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych, umożliwiającego zadawanie poboru gazu w jednostkach zarówno objętości, jak i energii. Przedstawiono i omówiono wyniki badań symulacyjnych wpływu zatłaczania wodoru na właściwości hydrauliczne sieci gazowej na przykładzie rzeczywistego systemu dystrybucyjnego zawierającego 1167 przyłączy gazowych.
DOIDOI:10.15199/62.2019.2.22
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 10-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?