Niepewność w określeniu prędkości EES zderzenia samochodów wyznaczanej metodą eksperymentalno – analityczną

Marek Guzek , Janusz Januła , Karol Sztwiertnia

Abstract

Przedmiotem artykułu jest niepewność oszacowania prędkości równoważnej energii EES (z ang. energy equivalent speed). Zostały przedstawione wyniki obliczeń przy użyciu jednej z typowych metod jej określania – metody różniczki zupełnej. Obliczenia te zostały wykonane dla 5 modeli analitycznych wyznaczania pracy deformacji na podstawie jej roz-miaru, dla kilku rzeczywistych odkształceń pozderzeniowych pojazdów. Wyniki przedsta-wiono w postaci wykresów, umożliwiających porównanie zarówno wartości parametru EES, jak i wyznaczonych dla niego niepewności bezwzględnych oraz względnych
Author Marek Guzek (FT / DVMO)
Marek Guzek,,
- Department of Vehicle Maintance and Operation
, Janusz Januła (FACME / IAE)
Janusz Januła,,
- Institute of Automotive Engineering
, Karol Sztwiertnia
Karol Sztwiertnia ,,
-
Pages356-361
Publication size in sheets0.5
Book Stańczyk T.L. (eds.): Automotive Safety 2016 : X International science-technical conference / Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce - Ameliówka, 22-24 lutego 2016 r. : materiały konferencyjne, 2016, Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej , ISBN 9788363792701, 424 p.
Keywords in Polishniepewność, metoda różniczki zupełnej, rekonstrukcja wypadków, EES, praca deformacji, metody energetyczne
Languagepl polski
LicenseRepository; author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
20160107 Kielce 2016 KSzMGJJ.pdf 426.67 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?