Identifier Management in Semantic Interoperability Solutions for IoT

Maria Ganzha , Marcin Paprzycki , Wiesław Pawłowski , Paweł Szmeja , Katarzyna Wasielewska

Abstract

There are multiple ways, in which large-scale IoT ecosystems can materialize. First, they can be instantiated as a result of a specific project. For instance, when a city authority decides to deploy an IoT-based smart city solution. Second, they can be result of “organic growth”. For instance, a port authority deploys smart lighting system, then it implements smart gateways, and in the next stage it decides to combine these two, and a smart container positioning system, into a complete port IoT ecosystem. In the context of interoperability, one of the interesting open issues is: how to manage identities of artifacts and entities that constitute the IoT ecosystem. Identity management seems to be relatively easy in the first case - identifier management can be a part of the IoT deployment. However, as soon as multiple artifacts are to be combined, the problem of identification is no longer easy to solve. This is particularly the case when (i) multiple artifacts originate from different vendors (that use their own identity management approaches), and (ii) when the interoperability solution is based on semantic technologies. In this context, the aim of this contribution is to introduce an approach to identifier management, as well as potential ID interoperability architectures that have been developed within the scope of the INTER-IoT project.
Author Maria Ganzha (FMIS / DAICM) - Systems Research Institute (IBS PAN) [Polish Academy of Sciences (PAN)]
Maria Ganzha,,
- Department of Artificial Intelligence and Computational Methods
, Marcin Paprzycki - Systems Research Institute. Polish Academy of Science
Marcin Paprzycki ,,
-
, Wiesław Pawłowski
Wiesław Pawłowski,,
-
, Paweł Szmeja
Paweł Szmeja,,
-
, Katarzyna Wasielewska
Katarzyna Wasielewska,,
-
Pages1-8
Publication size in sheets0.5
Book 2018 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops) Proceedings, IEEE International Conference on Communications Workshops, 2018, IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, IEEE, ISBN 978-1-5386-4328-0
Keywords in PolishInternet rzeczy, systemy otwarte, sieć semantyczna, semantyka, interoperacyjność
Keywords in EnglishInternet of Things , open systems , semantic networks, semantics, interoperability
Abstract in PolishIstnieje wiele sposobów na realizacje wielkoskalowych ekosystemów Internetu Rzeczy. Po pierwsze, można je utworzyć w wyniku konkretnego projektu. Po drugie, mogą być wynikiem “wzrostu organicznego”. Na przykład, władze portowe wdrażają inteligentny system oświetleniowy, a następnie wdrażają inteligentne bramki, a następnie decydują się połączyć te dwa systemy i inteligentny system pozycjonowania kontenerów w kompletny ekosystem porto Internetu. W kontekście interoperacyjności jedną z interesujących otwartych kwestii jest: jak zarządzać tożsamościami artefaktów i podmiotów, które stanowią ekosystem Internetu Rzeczy. Zarządzanie tożsamością wydaje się stosunkowo łatwe w pierwszym przypadku - zarządzanie identyfikatorami może być częścią wdrożenia IoT. Jednak zaraz po połączeniu wielu artefaktów problem identyfikacji nie jest już łatwy do rozwiązania. Dzieje się tak w szczególności, gdy (i) wiele artefaktów pochodzi od różnych dostawców (wykorzystujących własne metody zarządzania tożsamością) oraz (ii) gdy rozwiązanie interoperacyjne opiera się na technologiach semantycznych. W tym kontekście celem tego wkładu jest wprowadzenie podejścia do zarządzania identyfikatorami, a także potencjalnych architektur interoperacyjności ID, które zostały opracowane w ramach projektu INTER IoT
DOIDOI:10.1109/ICCW.2018.8403752
URL https://ieeexplore.ieee.org/document/8403752
Languageen angielski
Score (nominal)70
Score sourceconferenceList
ScoreMinisterial score = 70.0, 26-01-2020, ChapterFromConference
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?