Morfologia złączy kompozytów Al/Al2O3 zgrzewanych tarciowo ze stopem Al 44200

Robert Siedlec , Cezary Strk , Rafał Zybała

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki spajania stopu EN- AC-44200 z materiałami kompozytowymi Al/Al 2 O 3 z wykorzystaniem techniki zgrzewania tarciowego. Zastosowane materiały kompozytowe wytwarzano technik ciśnieniowej infiltracji SC (ang. squeeze casting) oraz metod iskrowego spiekania plazmowego SPS (ang. Spark Plasma Sintering). Zawierały one 20 oraz 30% objtościowego udziału fazy wzmacniajcej – tlenku glinu, w róznej postaci. W przypadku kompozytów SC wzmocnienie stanowiły czstki Al 2 O 3 ($-form) o wielkości 3-6 $m, zaś dla kompozytów SPS był to elektrokorund gruboziarnisty o uziarnieniu 180 $m. W pracy przedstawiono optymalne parametry procesu zgrzewania tarciowego dla poszczególnych materiałów kompozytowych, opracowane przez autorów na podstawie analizy zmian mikrostruktury i twardości materiałów w obszarze spajania. Przeprowadzone badania miały na celu ocen morfologii oraz jakości połczenia pomidzy stopem 44200 a kompozytami Al/Al 2 O 3 w zalezności od rodzaju wzmocnienia oraz techniki wytwarzania kompozytów Al/Al 2 O3.
Author Robert Siedlec
Robert Siedlec,,
-
, Cezary Strk
Cezary Strk,,
-
, Rafał Zybała (FMSE / DMD)
Rafał Zybała,,
- Division of Materials Design
Journal seriesPrzegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364, e-ISSN 2449-7959
Issue year2016
Vol88
No11
Pages9-13
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzgrzewanie tarciowe; kompozyt Al/Al2O3; Al2O3; stop Al
DOIDOI:10.26628/ps.v88i11.706
Languagepl polski
File
Siedlec, Strąk, Zybała - 2016 - Morfologia złączy kompozytów AlAl2O3 zgrzewanych tarciowo ze stopem Al 44200.pdf 1.69 MB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?