Wpływ wybranych elementów budowy kapsułkowego inhalatora proszkowego na sposób dostarczania leków do płuc

Marcin Odziomek , Tomasz Robert Sosnowski

Abstract

The article discusses selected issues related to construction and performance of dry powder inhalers with the spinning capsule: Aerolizer® and cyclohaler. Investigations involved devices and capsules found among medicinal products available on the domestic market. Based on scanning electron microscope images, the following were determined: (i) shape and crosssection of needles used to puncture drug-containing capsules as well as (ii) size, geometry and cross-section of small holes in the capsules through which powder is introduced into the airstream while using the inhaler. It was found that differences in shape and spatial arrangement of needles affect both the total area of holes and the character of perforation. In Aerolizer® inhalers, the average area of holes is 1.3 mm2 at each side of the capsule, and oval through holes are obtained. In investigated cyclohaler-type inhalers, the average hole area ranges from 1.6 to 2.2 mm2 , and perforations are partly covered by torn fragments of the capsule. It has been determined that both the type of needles and inherent properties of the material from which capsules are made have an impact on observed effects. The authors have also assessed the potential influence of differences in the manner of perforation and applied capsule material on even powder release and aerosol generation in the device. Also, attention has been paid to other significant features of inhaler devices and powder formulations which decide about effective inhalation drug delivery to the respiratory system.
Author Marcin Odziomek (FCPE / CIPE)
Marcin Odziomek,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Tomasz Robert Sosnowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Robert Sosnowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Other language title versionsImpact of selected construction elements of capsule-based dry powder inhalers on the manner of drug delivery to the lungs
Journal seriesPediatria i Medycyna Rodzinna, ISSN 1734-1531
Issue year2016
Vol12
No4
Pages466-470
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishleki inhalacyjne, aerozol, inhalator proszkowy, kapsułka
Keywords in Englishinhalation drugs, aerosol, dry powder inhaler, capsule
ASJC Classification2714 Family Practice; 2735 Pediatrics, Perinatology, and Child Health
Abstract in PolishW pracy przeanalizowano wybrane elementy budowy i działania inhalatorów kapsułkowych z wirującą kapsułką: Aerolizer® i cyklohaler. W badaniach zastosowano urządzenia i kapsułki wchodzące w skład produktów leczniczych dostępnych na rynku krajowym. Na podstawie zdjęć spod skaningowego mikroskopu elektronowego określono: (i) kształt i pole przekroju igieł używanych do przekłucia kapsułek z lekiem oraz (ii) wielkość, geometrię i pole powierzchni otworków utworzonych w kapsułce, przez które proszek jest wprowadzany do strumienia powietrza podczas stosowania inhalatora. Stwierdzono, że różnica w ukształtowaniu ostrza oraz rozmieszczeniu igieł wpływa zarówno na całkowitą wielkość powierzchni otworków, jak i na charakter powstałej perforacji. W inhalatorze Aerolizer® powierzchnia otworków wynosi średnio 1,3 mm2 po każdej stronie kapsułki i uzyskuje się owalne otwory przelotowe. W przebadanych inhalatorach typu cyklohaler powierzchnia otworków wynosi średnio 1,6–2,2 mm2 i utworzone otwory pozostają częściowo przykryte przez naddarty fragment powłoki kapsułki. Ustalono, że wpływ na obserwowane efekty mają zarówno rodzaj zastosowanych igieł, jak i właściwości materiału kapsułki. Oceniono potencjalny wpływ różnic dotyczących sposobu perforacji, a także zastosowanego materiału kapsułki na równomierność wysypu proszku oraz powstawanie aerozolu w inhalatorze. Jednocześnie zwrócono uwagę na inne istotne cechy inhalatorów oraz formulacji proszkowych, które decydują o możliwości efektywnego dostarczania leków inhalacyjnych do układu oddechowego.
DOIDOI:10.15557/PiMR.2016.0048
URL http://www.pimr.pl/index.php/wydawnictwa/2016-vol-12-no-4/wplyw-wybranych-elementow-budowy-kapsulkowego-inhalatora-proszkowego-na-sposob-dostarczania-lekow-do-pluc?aid=1013
Languagepl polski
File
Odziomek M., Sosnowski T.R. - Wpływ wybranych elementów....pdf 214.83 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; GS Citations = 1.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.097
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?