Genius loci Pragi jako katalizator odrodzenia kultury miejsca

Ewa Jarecka-Bidzińska

Abstract

The aim of considerations is to draw attention to the modern phenomenon of cultural Renaissance in Warsaw Praga District on the basis of the phenomenon of “art district”. The author applied the research methods necessary for understanding the scientifi c problem. The changes taking place in Praga, a former district being associated exclusively with crime and poverty, directly or indirectly are related to the authentic structure of municipal and local traditions. This unique “Praga climate” caused the emergence of new contemporary social environments - neo-bohemian. Creating a space that does not disturb the character of Praga, commonly referred to as “Praga atmosphere”, is a new task for architects and urban planners. In the article, the author showed that the key to understanding the “genius loci” of Praga is not only awareness of the authenticity of the architecture, but also the local community, its needs, patriotism, fortitude, aspirations, and undeniable potential. The material resulting from the research is a starting point for further studies, assumed its spread among designers, investors, and artists associated with Warsaw Praga.
Author Ewa Jarecka-Bidzińska (FGC / CSMES)
Ewa Jarecka-Bidzińska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Other language title versionsGenius Loci of Warsaw District Praga as a Catalyst of the Renewal of Culture of Place
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156]
Issue year2016
No4 (50)
Pages48-61
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrewitalizacja, warszawska Praga, genius loci miejsca, duch miejsca
Keywords in Englishrevitalisation, Warsaw Praga, genius loci, a spirit of place
Abstract in PolishCelem rozważań jest zwrócenie uwagi na współczesne zjawisko odrodzenia kultury na warszawskiej Pradze w oparciu o zjawisko powstawania „dzielnicy artystycznej”. Zastosowano metody badań niezbędne dla zrozumienia problemu naukowego. Zmiany zachodzące na warszawskiej Pradze, niegdyś dzielnicy kojarzonej wyłącznie z przestępczością i biedą, bezpośrednio bądź pośrednio powiązane są z autentyczną tkaną miejską i lokalnymi tradycjami. Ten unikatowy „praski klimat” spowodował powstanie nowych współczesnych środowisk społecznych – neo-bohemy. Stworzenie przestrzeni, która nie zakłóci charakteru Pragi zwanego potocznie „praskim klimatem”, to nowe zadania dla architektów i urbanistów. W artykule autorka wykazała, iż kluczem do zrozumienia genius loci Pragi stanowi nie tylko świadomość autentyczności architektury, ale również lokalnej społeczności, jej potrzeb, patriotyzmu, hartu ducha, dążeń i niezaprzeczalnego potencjału. Materiał będący wynikiem badań jest wyjściowy dla dalszych opracowań, zakłada się jego rozpowszechnianie wśród projektantów, inwestorów, artystów związanych z warszawską Pragą.
Internal identifier158/2016
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?