Reakcja fosgenowania TDA w fazie gazowej w reaktorze przepływowym o specjalnej konstrukcji

Stefan Szarlik , Magdalena Dzięgielewska , Piotr Lewandowski , Jerzy Robert Bałdyga , Magdalena Jasińska , Lech Ruczyński , Jacek Stuczyński , Arkadiusz Sławatycki , Wojciech Chrupała

Abstract

The theoretical and experimental studies on phosgenation process of TDA in the gas phase are presented in the paper. The reaction takes place in the instantaneous reaction regime, so it is very important to well mix the reac tants. On the other hand, the circulation leading to by-products formation cannot be allowed. The issue was solved by the proper dosing of reactants. The appropriate criterion numbers Re and Ct (being an innovative solution) were used to determine the optimal process conditions.
Author Stefan Szarlik
Stefan Szarlik,,
-
, Magdalena Dzięgielewska
Magdalena Dzięgielewska,,
-
, Piotr Lewandowski
Piotr Lewandowski,,
-
, Jerzy Robert Bałdyga (FCPE / DCRED)
Jerzy Robert Bałdyga,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Magdalena Jasińska (FCPE / DCRED)
Magdalena Jasińska,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Lech Ruczyński
Lech Ruczyński,,
-
, Jacek Stuczyński
Jacek Stuczyński,,
-
, Arkadiusz Sławatycki
Arkadiusz Sławatycki,,
-
, Wojciech Chrupała
Wojciech Chrupała,,
-
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2013
Vol52
No6
Pages570-571
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishtoluenodiamina TDA, fosgenowanie w fazie gazowej, mieszanie wsteczne, toluenodiizocyjanian (TDI)
Keywords in Englishtoluenediamine (TDA), phosgenation in the gaseous phase, backmixing, toluene diisocyanate (TDI)
Abstract in PolishW pracy opisano przebieg badań teoretycznych i doświadczalnych nad fosgenowaniem TDA w fazie gazowej. Ponieważ reakcja przebiega w reżimie reakcji natychmiastowych, bardzo istotne jest wymieszanie substratów. Z drugiej strony nie można dopuścić do cyrkulacji, które powodują powstawanie produktów ubocznych. Problem rozwiązano przez odpowiednie dozowanie reagentów. Do wyznaczania optymalnych warunków procesu posłużono się liczbami kryterialnymi: Reλ , Ct , co stanowi nowatorskie rozwiązanie.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2013/2013-6/InzApChem_2013_6_570-571.pdf
Languagepl polski
File
Szarlik S. (i in.) - Reakcja fosgenowania TDA....pdf 688.98 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?