Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej

Krzysztof Rafał , Sławomir Bielecki , Tadeusz Skoczkowski

Abstract

This paper presents method of voltage control in low voltage distribution network (magnitude, three-phase balance, harmonics) using inverter connected in parallel. Focus is put on the role of active and reactive power in dynamic voltage control as well as use of distributed generation for voltage control in the scope of polish regulations. Proposed method is proven with laboratory experiment results.
Author Krzysztof Rafał (FPAE / IHE)
Krzysztof Rafał,,
- The Institute of Heat Engineering
, Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tadeusz Skoczkowski (FPAE / IHE)
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsDynamic voltage regulation in distribution system using inverter-based distributed generation
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2016
No5
Pages49-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishregulacja napięcia, generacja rozproszona
Keywords in Englishvoltage regulation, distributed generation
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiono metodę regulacji wybranych parametrów napięcia w sieci rozdzielczej nn (amplituda, asymetria, zawartość wyższych harmonicznych) wykorzystujący falownik przyłączony równolegle do sieci. Skupiono się na roli mocy czynnej i biernej w regulacji amplitudy w stanach dynamicznych oraz możliwości wykorzystania rozproszonych źródeł energii, jako regulatorów w świetle obowiązujących przepisów. Rozważania zostały poparte wynikami badań laboratoryjnych.
DOIDOI:10.15199/48.2016.05.10
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 23-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; GS Citations = 3.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.453; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*3 (2020-06-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?