Modernizacja gniazda produkcyjnego zgodnie z koncepcją Industry 4.0 na przykładzie stanowiska do realizacji procesu wykrawania

Piotr Czyżewski , Michał Ernt

Abstract

The concept of the Industry 4.0 revolution is related to increasing e ciency, elasticity of production and improving the quality of life. Industry 4.0 has several technical tools that, implements communication between components of machine via the Internet. The mechanical press of the Institute of Manufacturing Technologies at Warsaw University of Technology was used to implement the pilot modernization to Industry 4.0 standard. The control and drive system were upgraded assuming exchange of key diagnostic data with the master control system. The process data acquisition system based on Kistler maXYmos TL was launched. The whole is complemented by SCADA system and administrative application, which using appropriate mathematical calculations realize the concept of predictive maintenance and calculates the tool wear.
Author Piotr Czyżewski (FPE / IoMP)
Piotr Czyżewski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Michał Ernt
Michał Ernt,,
-
Journal seriesPrzegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364, e-ISSN 2449-7959, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol90
No1
Pages21-24
Keywords in PolishSystemy Cyberfizyczne; Industry 4.0; wykrawanie; monitorowanie procesu
Abstract in PolishKoncepcja czwartej rewolucji przemysłowej sprowadza się do zwiększenia wydajności i elastyczności procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości życia ludzi. Industry 4.0 dysponuje szeregiem narzędzi technicznych, które między innymi realizują funkcje komunikacji za pośrednictwem sieci Internet elementami składowymi maszyny. Do realizacji pilotażowej modernizacji stanowiska produkcyjnego wykorzystano prasę mimośrodową Instytutu Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej. Układ napędowy i sterownia zmodernizowano, zakładając wymianę kluczowych danych diagnostycznych z systemem sterowania nadrzędnego. Kolejno ruchomiono systemu akwizycji danych procesowych oparty o urządzenia Kistler maXYmos TL. Całość dopełnia system SCADA wraz z aplikacją administracyjną, które za pośrednictwem odpowiedniego aparatu matematycznego, dążą do realizacji koncepcji predyktywnego utrzymania ruchu i określenia zużycia narzędzia.
DOIDOI:http://dx.doi.org/10.26628/ps.v90i1.849
URL http://pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/849
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?