Potrzeba zmian rozliczeń za moc bierną

Sławomir Bielecki , Tadeusz Skoczkowski

Abstract

Reactive power balancing and reactive power management are necessary for stable and reliable operation of power systems. Reactive power demand by the end users requires its transmission via electric power network which brings about some known negative impacts, e.g. voltage drops and energy losses. On the other hand, the power network components, actively participating in reactive power generation and use, in the smart grid concept can in real time more precisely than earlier meet the demand for reactive power. This requirement for better balancing and rational management of reactive power in turn evokes need for better reactive power pricing in competitive market conditions, especially with steadily growing penetration of distributed generation, including prosumer installations. This article presents a review of reactive power payments principles and methods used in chosen European countries, with particular consideration of Poland. The article stresses the necessity for a change in actual reactive power pricing to get a better allocation of costs and benefits stemming from reactive power management, emphasizes the need for better exploiting the untapped regulation potential of distributed generation and end user’s installations
Author Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tadeusz Skoczkowski (FPAE / IHE)
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960, (B 11 pkt)
Issue year2015
No4(119)
Pages21-26
Keywords in Polishmoc bierna, rynek energii elektrycznej, taryfy, opłaty za energię bierną, prosument
Keywords in Englishreactive power, energy market, tariffs, reactive power price, prosumer
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishBilansowanie mocy biernej oraz racjonalna gospodarka tą mocą są konieczne do utrzymania stabilnej i niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego. Zapotrzebowanie na moc bierną przez odbiorców końcowych wymaga jej przesyłu poprzez sieć elektroenergetyczną, a to powoduje szereg znanych negatywnych skutków, m.in. spadki napięcia i dodatkowe straty na przesyle energii. Z drugiej strony, w poborze i generacji tej mocy uczestniczą również elementy sieciowe, które w koncepcji sieci inteligentnych mogą coraz bardziej precyzyjnie w czasie rzeczywistym odpowiadać na chwilowe zapotrzebowanie mocy biernej. Z tym zagadnieniem wiąże się problem konieczności sformułowania nowych zasad rozliczeń za użytkowanie mocy biernej w kontekście funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej z coraz bardziej postępującą penetracją jednostek generacji rozproszonej, w tym instalacji prosumenckich. Artykuł zawiera przegląd zasad i sposobów rozliczeń za użytkowanie mocy biernej, stosowanych w wybranych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, sygnalizuje konieczność zmiany sposobu rozliczeń w celu lepszej alokacji kosztów i korzyści wynikających z gospodarki mocą bierną, wskazuje na potrzebę wykorzystania potencjału regulacyjnego mocy biernej, jaki tkwi w źródłach rozproszonych i instalacjach odbiorczych.
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.384; WoS Impact Factor: 2009 = 0.626 (2)
Citation count*5 (2019-04-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back