ZANIECZYSZCZENIA PYŁAMI POWIETRZA W MIASTACH POLSKI I ICH OCZYSZCZANIE

Artur Rusowicz , Konrad Świrski , Andrzej Grzebielec

Abstract

There is considerable air pollution in city centres. Therefore, a number of steps need to be taken to counteract this. The energy efficiency of equipment and processes can be improved in order to reduce demand for raw materials and fuels. On the other hand, renewable energy sources can be used. The last element is the attempt to clean up the air already in cities through electric vehicle networks or the creation of purified air zones. The paper highlights the need to create purified air zones. The problem is illustrated by the condition of air in three Polish cities.
Author Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Konrad Świrski (FPAE / IHE)
Konrad Świrski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsAIR DUST POLLUTION IN POLISH CITIES AND ITS PURIFICATION
Pages67-71
Publication size in sheets3.35
Article numberУДК 620.91
Book Кудря C.O., Рєзцов В.ф., Суржик Т.в., Рєпкін О.О., Кузнецов М.п., Васько П.ф., Морозов Ю.п., Головко В.м., Будько В.і., Клюс В.п., Клюс С.в. (eds.): ВІДНОВЛЮВАНАЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ. Матеріали XXI міжнародної науково-практичної конференції, 2020, Kijów, Ukraina, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, ISBN 978-966-999-003-7, 824 p.
Keywords in Polishzanieczyszczenia powietrza, filtracja, pyły
Keywords in Englishair purification, filtration, dusts
Abstract in PolishW centrach miast występuje znaczne zanieczyszczenie powietrza.W związku z tym należy podjąć szereg kroków, aby temu przeciwdziałać. Można poprawić efektywność energetyczną urządzeń i procesów, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na surowce i paliwa. Z drugiej strony wykorzystywać odnawialne źródła energii. Ostatnim elementem jest próba oczyszczania powietrza już w miastach poprzez sieci pojazdów elektrycznych lub tworzenie stref powietrza oczyszczonego. W pracy zwrócono uwagę na potrzebę właśnie tworzenia stref z oczyszczonym powietrzem. Problem zilustrowano stanem powietrza w trzech polskich miastach.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 15-05-2020, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?