Eksploatacja i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Krzysztof Badyda , Henryk Kaproń

Abstract

Energetyka odnawialna, z uwagi na ciągły wzrost jej mocy zainstalowanej, zaczyna oddziaływać w zauważalny sposób na funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego. Celem niniejszej pracy jest analiza eksploatacji elektrowni wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej OZE, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elektrownie wiatrowe. Przedstawiono sumaryczną produkcję energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i charakter jej zmienności w układzie dobowym, tygodniowym i sezonowym od połowy 2012 roku do marca 2013. Zamieszczono również prognozy rozwoju energetyki wiatrowej z uwzględnieniem możliwości bilansowych krajowego systemu elektroenergetycznego w horyzoncie obecnej i następnych dekad. Zwrócono uwagę na trudności z opanowaniem generacji ze źródeł wiatrowych, które wynikają nie tylko z generacji w krajowych elektrowniach wiatrowych.
Author Krzysztof Badyda (FPAE / IHE)
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
, Henryk Kaproń (FPAE / IHE)
Henryk Kaproń,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2013
Vol106
No3
Pages61-67
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishenergetyka odnawialna, elektrownia wiatrowa, system elektroenergetyczny
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 7.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.569; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*10 (2020-08-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?