COLD STORAGE IN SORPTION BEDS AS EFFECTIVE SOLUTION ENABLING AVERAGING OF DAILY ENERGY CONSUMPTION

Andrzej Grzebielec , Adam Szelągowski

Abstract

Energy storage is one of the most important issues related to modern energy. The major change from sources of constant generation energy into favor of sources with variable powers (wind or solar power plants) causes a greater than before need for energy storage systems. The article focuses on averaging energy consumption by air-conditioning installations in a single-family house. In a standard air conditioning system based on a compressor device, the demand for electric power is proportional to the demand for cooling power. If a cold store is used, it is possible to balance the electricity demand. The use of a cold storage in the form of a sorption bed means that the building uses a constant amount of electric energy just for ventilation system. The analysis showed that if there is needed to store 47.8 kWh of cold, its volume (in case it is built of silica gel) must be 3.78 m3. This solution not only causes that the energy consumption is equalized, but also significantly reduces electricity consumption.
Author Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Szelągowski (FPAE / IHE)
Adam Szelągowski,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsMAGAZYNOWANIE CHŁODU W ZŁOŻACH SORPCYJNYCH JAKO EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE UŚREDNIENIE ZUŻYCIA ENERGII W CIĄGU DOBY
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2020
No4(149)
Pages70-74
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmagazynowanie energii, układy sorpcyjne, chłodnictwo, STES
Keywords in Englishenergy storage, sorption systems, refrigeration, STES
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishMagazynowanie energii jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych ze współczesną energetyką. Odchodzenie od źródeł energii wytwórczych o stałej mocy na rzecz źródeł o zmiennych mocach (w elektrowniach wiatrowych czy słonecznych) powoduje większą niż do tej pory potrzebę magazynowania energii. W artykule skupiono się na uśrednianiu zużycia energii przez instalację klimatyzacji budynku jednorodzinnego. W standardowym układzie klimatyzacji opartym na urządzeniu sprężarkowym zapotrzebowanie na moc elektryczną jest proporcjonalne do zapotrzebowanie na moc chłodniczą. W przypadku gdy zastosuje się magazyn chłodu możliwe jest wyrównanie zapotrzebowana na energię elektryczną. Zastosowanie magazynu chłodu w postaci złoża sorpcyjnego powoduje, że budynek zużywa stałą ilość energii przez całą dobę na potrzeby wentylacji. Analiza pokazała, że w przypadku, gdy magazyn musi przechować 47,8 kWh chłodu jego objętość (w przypadku gdy jest zbudowany z silikażelu) musi wynieść 3,78 m3. Rozwiązanie to nie tylko powoduje, że zużycie energii jest równomierne, ale także zdecydowanie zmniejsza zużycie energii elektrycznej.
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 23-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.233; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?