Współczynniki aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim jako podstawowa informacja do właściwości termodynamicznych i ekstrakcyjnych cieczy jonowych

Urszula Domańska-Żelazna

Abstract

A review, with 45 refs., of activity coeffs. at infinite dilution of ionic liqs. used for sepn. of arom. and aliph. hydrocarbons or S compds. and aliph. hydrocarbons. The partial excess molar Gibbs energies, gas-liq. partition coeffs. and the Hildebrand soly. parameters were taken into consideration.
Author Urszula Domańska-Żelazna (FC / DPC)
Urszula Domańska-Żelazna,,
- Department Of Physical Chemistry
Other language title versionsActivity coefficients at infinite dilution as a first information for the description of the thermodynamic and extraction properties of ionic liquids
Journal seriesPrzemysl Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2013
Vol92
No9
Pages1589-1593
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishPrzedstawiono przegląd literaturowy z ostatnich lat, dotyczący możliwości wykorzystania cieczy jonowych w ekstrakcji i rozdzielaniu na podstawie badań współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim (γ∞ 12). Bardzo atrakcyjnym obszarem badań jest możliwość zastosowania cieczy jonowych IL (ionic liquid) w różnych nowych technologiach w takich dziedzinach, jak kataliza, ochrona roślin, kleje, farby, wulkanizacja, pestycydy, środki smarujące, środki ochrony drewna, ekstrakcja i wiele innych. W porównaniu z klasycznymi rozpuszczalnikami organicznymi ciecze jonowe są nielotne, niepalne i wykazują szcze-gólnie cenne właściwości fizykochemiczne. W pracy przedstawiono przegląd literatury z ostatnich lat dotyczący możliwości wykorzystania cieczy jonowych w ekstrakcji i rozdzielaniu na podstawie badań współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim (γ∞ 12). Wieloletnie badania eksperymentalne γ∞ 12 różnych rozpuszczalników organicznych, takich jak węglowodory alifatyczne, alkeny, alkiny, węglowodory aromatyczne, tiofen, pirydyna, alkohole, etery, ketony i woda w cieczach jonowych pozwoliły na opis podstawowych właściwości termodynamicznych, parametrów rozpuszczalności, współczynników podziału gaz/ciecz oraz zdolności ekstrakcyjnych IL. Stosowano imidazoliowe, pirydyniowe, izochinolinowe, pirolidyniowe i piperydyniowe IL z takimi anionami, jak imidek bis{(trifluorometylo) sulfonylowy} ([NTf2]-), tiocyjanian ([SCN]-), tosylan ([TOS]-), trifluorooctan.
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-79408-activity-coefficients-at-infinite-dilution-as-a-first-information-for-the-description-of-the-thermodynamic-and-extraction-properties-of-ionic-liquids.-wsp%C3%B3%C5%82czynniki-aktywno%C5%9Bci-w-rozcie%C5%84czeniu-niesko%C5%84czenie-wielkim-jako-podstawowa-informacja-do-opisu-termodynamicznych-i-ekstrakcyjnych-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-cieczy-jonowych-przemysl-chemiczny-2013-9.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2013 = 0.367 (2) - 2013=0.356 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?