New connect a rozwój ekosystemu start up’ów w Polsce

Monika Burżacka

Abstract

Start-ups is a modern form of entrepreneurship, which creates opportunities to build strong competitive advantages not only in terms of economic entities, but also the entire economy. However, it requires effective financing. New Connect allows to raise capital by such companies, however, exposed to high and diverse risks. The market expects, however spectacular profits, but unfortunately the market relatively rare to find a project for achieving a satisfactory investor returns. This is the main reason for the market development of NC is unsatisfactory. In addition, a high degree of formal requirements and time cause the insufficient development of this form of financing. It seems that a chance should be sought in government programs, which could effectively support the development of this form of financing start-ups, innovative companies often faced with a real problem of lack of capital.
Author Monika Burżacka (CESS)
Monika Burżacka,,
- College of Economics and Social Sciences
Pages103-116
Publication size in sheets0.65
Book Gąsiorowska Elżbieta, Szymańska Katarzyna (eds.): Ekonomiczne i techniczne instrumenty wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw, 2016, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ISBN 978-83-945189-5-0, 253 p.
Keywords in PolishNew Connect, finansowanie zewnętrzne, małe i średnie przedsiębiorstwa, skłonność do inwestowania, źródła finansowania
Keywords in EnglishNew Connect, external financing, small and medium-sized enterprises, the propensity to invest, financing sources
Abstract in PolishStart-up’y to nowoczesna forma przedsiębiorczości, stwarzająca możliwości budowania silnych przewag konkurencyjnych nie tylko w kontekście podmiotów gospodarczych, ale i całej gospodarki. Wymaga jednak efektywnego finansowania. New Connect umożliwia pozyskanie kapitału przez tego rodzaju firmy, narażone jednak na wysokie i różnorodne ryzyko. Rynek oczekuje jednak spektakularnych zysków, ale niestety na rynku relatywnie rzadko można spotkać projekt gwarantujący osiągnięcie zadowalających inwestora stóp zwrotu. To jest główny powód, dla którego rozwój rynku NC jest jednak niezadowalający. Dodatkowo, wysoki stopień wymogów formalnych i czas powodują niedostateczny rozwój tej formy finansowania. Wydaje się, że szansy należy upatrywać w programach rządowych, które mogłyby skutecznie wesprzeć rozwój tej formy finansowania nowopowstałych, często innowacyjnych firm borykających się z realnym problemem braku kapitałów.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 23-10-2018, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?