Z dziejów interpretacji wartości heglizmu polskiego

Lech Stachurski

Abstract

W rozdziale poruszone zostały kwestie interpretacji heglizmu polskiego w polskiej literaturze filozoficznej XIX i XX wieku. Jako pierwsza omówiona została praca Klemensa Hankiewicza Zarys filozofii słowiańskiej z 1869 roku, w której autor kontynuuje – w pewnym sensie – poglądy Karola Libelta na temat polskiej filozofii poheglowskiej. Następnie analizowany jest pogląd Stanisława Brzozowskiego na temat filozofii Józefa Kremera. Pogląd ten jest nader kontrowersyjny,jako że Brzozowski polemizuje z Kremerem, odmawia mu miana oryginalnego myśliciela i stwierdza, że w filozofii swej Józef Kremer nie wykroczył faktycznie poza stanowisko Hegla.Kolejne prezentowane interpretacje polskiego heglizmu zawarte są w dwóch książkach o filozofii Augusta Cieszkowskiego. Pierwsza – to księdza Józefa Kellera Czyn jako wyraz podstawy moralnej Augusta Cieszkowskiego, drugą zaś napisał Adam Żółtowski. Obie prace ocenione zostały krytycznie, gdyż pozbawione są bezstronnego i obiektywnego stosunku do filozofii Augusta Cieszkowskiego. W ostatniej części tego opracowania omówiona jest wydana w 1900 roku Historia filozofii w Polsce na tle ogólnego rozwoju życia umysłowego napisana przez Henryka Struvego. Obok wielu twierdzeń trafnych, książka Struvego zawiera także wypowiedzi na temat istotnych cech polskiej filozofii, budzące kontrowersje. Wypowiedzi Henryka Struvego zostały ponadto skonfrontowane z opiniami Stanisława Garfein-Garskiego, który faktycznie dokonał błędnego utożsamiania polskiej filozofii poheglowskiej z mesjanizmem.
Author Lech Stachurski (FASS / DP)
Lech Stachurski,,
- Department of Philosophy
Pages139-163
Publication size in sheets1.2
Book Zubelewicz Jan (eds.): O niektórych wartościach podstawowych (w kręgu filozofii współczesnej), tom 3, vol. 3, 2016, Truskaw, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, ISBN 978-83-64003-74-5, 183 p.
Languagepl polski
File
Z dziejów interpretacji wartości heglizmu polskiego_Lech Stachurski.pdf 260.42 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-12-2018, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?