Agregator floty pojazdów elektrycznych

Izabela Żółtowska

Abstract

Agregatorzy floty pojazdów elektrycznych (ang. Electric Vehicles – EV) mogą odgrywać ważną rolę w świadczeniu usług operatorom, zarówno w lokalnych środowiskach, jak i na poziomie sieci dystrybucyjnych. Praca analizuje uwarunkowania rynkowe i prawne wiążące się z różnymi modelami biznesowymi agregatora proponowanymi i określanymi w literaturze. Scharakteryzowano scenariusze i typy usług, które agregator może oferować zarówno podlegającym mu pojazdom, jak i zewnętrznym uczestnikom systemu przesyłowego. Omówiono spektrum modeli optymalizacyjnych znanych z literatury, różnią- cych się złożonością oraz funkcjami celu. W pracy zbadano też nowe możliwości zarządzania flotą: poprzez udział w scentralizowanej aukcji uwzględniającej elastyczne oferty ładowania EV.
Author Izabela Żółtowska (FEIT / AK)
Izabela Żółtowska,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Pages43-61
Publication size in sheets0.9
Book Billewicz Krzysztof, Bober Dariusz, Jabłońska Marta, Żółtowska Izabela, Chyl-Flicińska Marta: Inteligentne sieci elektroenergetyczne – wybrane aspekty, 2016, Warszawa, Texter, ISBN 978-83-7790-440-4, 134 p.
Billewicz i in_Inteligentne sieci elektroenergetyczne e-book2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Languagepl polski
File
zoltowska Iza rodz 2 book problemy.pdf 1,021.52 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?