Aspekty metodyczne dotyczące określania efektu ekologicznego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych w inżynierii środowiska

Hanna Bauman-Kaszubska , Mikołaj Sikorski

Abstract

The article presents methodological guidance in the form of basic data patterns and relationships between them and the procedures for determining the environmental effect of selected investment projects, for example: water supply system, sewage system, pumping stations, sewage treatment plants and water supply reservoirs. Data contained tighten the rules for determining the environmental effect for the formulation by investors of applications for financing investments, as well as the assessment of the relevant conclusions from the standpoint of technical and ecological and techno-economic
Author Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP / ICEn)
Hanna Bauman-Kaszubska,,
- Insitute of Civil Engineering
, Mikołaj Sikorski (FCEMP / ICEn)
Mikołaj Sikorski,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages208-213
Publication size in sheets0.5
Book Piątkowska Bożena (eds.): XXXV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2015 PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA, 2015, PW Filia w Płocku, ISBN 978-83-925264-3-8, 214 p.
Keywords in Polishefekt ekologiczny, przedsięwzięcie inwestycyjne, oczyszczalnia ścieków, wodociąg, kanalizacja
Keywords in Englishecological effect, venture capital, sewage treatment plant, water supply, sewerage
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wskazówki metodyczne w postaci podstawowych danych, wzorów i zależności między nimi oraz procedury dotyczące określania efektu ekologicznego wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. wodociągów, kanalizacji, przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz zbiorników wodociągowych. Zawarte dane uściślają zasady określania efektu ekologicznego dla potrzeb formułowania przez inwestorów wniosków o dofinansowanie inwestycji, a także przeprowadzania oceny odnośnych wniosków z punktu widzenia technicznego i ekologicznego oraz technologiczno-ekonomicznego
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back