Zastosowanie zużytego katalizatora petrochemicznego jako aktywnego dodatku w spoiwach z cementem wapniowo-glinowym

Mariola Nowacka , Barbara Pacewska

Abstract

In this work the effect of the presence of spent catalyst from Fluid Catalytic Cracking on the compressive strength value of mortars made of calcium aluminate cement in which part of cement was replaced by the addition was studied. Prepared mortars was stored at 20oC and 38oC to recognize the influence of the waste catalyst on the early strength obtained in condition of hexagonal metastable products formation and its action when the conversion process occurs. According to the results it was concluded that the spent FCC catalyst reduces the early strength compared to sample without the addition, the bigger the amount of the waste the greater the effect is, however its small amount might be consider without clear strength losses. Moreover, what is important, the reactivity of the waste catalyst in conditions favoring the conversion process was found by a beneficial compressive strength gain.
Author Mariola Nowacka (FCEMP / IC)
Mariola Nowacka,,
- The Institute of Chemistry
, Barbara Pacewska (FCEMP / IC)
Barbara Pacewska,,
- The Institute of Chemistry
Pages83-92
Publication size in sheets0.5
Book Szychowski Dariusz (eds.): Młodzi dla techniki: wybrane problemy naukowo-badawcze chemii i technologii chemicznej, 2013, Sierpc, P.P.-H. "DRUKARNIA" Sp. z o.o., ISBN 978-83-62081-15-8, 281 p.
Keywords in Polishcement wapniowo-glinowy, zużyty katalizator, zaprawa cementowa, wytrzymałość na ściskanie, konwersja
Keywords in Englishcalcium aluminate cement, spent catalyst, cement mortar, compressive strength, conversion
Abstract in PolishW pracy przedstawiono badania wytrzymałości na ściskanie zapraw z cementu wapniowo-glinowego, w których część cementu zastąpiono dodatkiem odpadowego katalizatora FCC. Zaprawy kondycjonowano w temperaturze 20oC i 38oC, celem określenia wpływu dodatku na wartość wczesnej wytrzymałości uzyskanej w warunkach tworzenia metastabilnych hydratów heksagonalnych oraz wpływu na konwersję. Badania wytrzymałościowe zostały poprzedzone analizą zużytego katalizatora. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono decydujący wpływ temperatury twardnienia na właściwości zapraw z cementu wapniowo-glinowego i to bez względu na obecność badanych ilości dodatku mineralnego. Wprowadzenie zużytego katalizatora w zastępstwie cementu spowodowało redukcję wczesnej wytrzymałości na ściskanie dla zapraw twardniejących w temperaturze 20oC , tym większą im wyższa była zawartość FBCC, niemniej przy mniejszych ilościach dodatku strata ta okazała się niższa niż wynikałoby to z redukcji ilości cementu w zaprawie. Uznano zatem, że dodatek aktywnie oddziałuje w układzie już w początkowych okresach i możliwe jest wprowadzenie jego małych ilości bez znacznej straty wczesnej wytrzymałości. Natomiast bardzo korzystny wpływ działania odpadowego glinokrzemianu odnotowano w przypadku zapraw przechowywanych w wodzie w temperaturze 38oC, tzn. w warunkach , w których proces konwersji zachodzi, poprzez wyraźny przyrost wytrzymałości w porównaniu do próbek bez dodatku.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?