Właściwości reologiczne bitumów węglowych modyfikowanych wybranmi polimerami z grupy poliestrów

Wiesława Ciesińska

Abstract

The purpose of testing was to define changes of rheological properties of coal tar pitch under influence of chosen polymers of polyester group. Poly(ethylene terephthalate), unsaturated polyester resin and polycarbonate were the polyesters selected for testing. Polymers were mixed with coal tar pitch in the amounts of 10% wt. and 25% wt. of the polymer, in conditions considered to be optimal for each modifier type. Properties of coal tar pitch and polyester compositions were assessed based on their softening point, content of components insoluble in toluene and quinoline and on rheological properties. Rheological properties were determine using AR 2000 Rheometer from TA Instruments. Measurements were performed in flow mode by determining viscosity curves and in oscillation vs. frequency and temperature mode. Direction of coal tar pitch property changes under influence of various polymers of polyester group was dependant on their chemical and physical properties. Distinct changes of rheological properties, especially changes of viscosity vs. shear rate and temperature, as well as viscoelastic properties were observed in case of all polyesters. In case of all polymers, the modification effects became more intensified while increasing the amount of added modifier to bitumen.
Author Wiesława Ciesińska (FCEMP / IC)
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
Pages45-46
Publication size in sheets0.3
Book Polski Kongres Reologii, 2013, Politechnika Poznańska
Keywords in Polishpak węglowy, poliestry, modyfikacja, właściwości reologiczne
Keywords in Englishcoal tar pitch, polyesters, modification, rheological properties
Abstract in PolishCelem badań było określenie zmian właściwości reologicznych paku węglowego pod wpływem wybranych polimerów z grupy poliestrów. Wytypowanymi do badań poliestrami były: poli(tereftalan etylenu), nienasycona żywica poliestrowa oraz poliwęglan. Polimery z pakiem mieszano w ilości 10 i 25% mas. polimeru, w warunkach uznanych za optymalne dla każdego rodzaju modyfikatora. Właściwości kompozycji pakowo-poliestrowych oceniono na podstawie ich temperatury mięknienia, zawartości składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie oraz właściwości reologicznych. Właściwości reologiczne wyznaczono za pomocą reometru AR2000 firmy TA Instruments. Pomiary przeprowadzono w trybie płynięcia, wyznaczając krzywe lepkości i w trybie oscylacji z dynamiczną zmianą częstotliwości oraz w funkcji temperatury. Kierunek zmian właściwości paku węglowego, następujących pod wpływem różnych polimerów z grupy poliestrów, zależał od ich właściwości chemicznych i fizycznych. W przypadku wszystkich poliestrów obserwowano wyraźne zmiany właściwości reologicznych, szczególnie zmiany lepkość w funkcji szybkości ścinania i temperatury, jak również właściwości lepkosprężystych. W przypadku wszystkich polimerów efekty modyfikacji nasilały się ze wzrostem ilości modyfikatora dodawanego do bitumu
Languagepl polski
File
W+éa+Ťciwo+Ťci reologiczne pako-poliestr+-w.pdf 29.87 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?