Odkształcalność zbrojenia w elementach żelbetowych narażonych na warunki pożarowe

R. Kisieliński , Robert Kowalski , M. Abramowicz

Abstract

In this paper the influence of high temperature on the elongation of the reinforcing steel currently used in Poland is analysed. Steel bars used in the past to reinforce concrete had a uniformdistribution ofmechanical properties in a cross-section. However, bars used nowadays are produced with the use of quenching and self-tempering process and are characterized by a non-uniform distribution of these properties. Therefore, it is unlikely that modern bar elongation at high temperature will be in a good accordance with Eurocode 1992‑1‑2 prediction. Eurocode model was proposed more than 25 years ago on the basis of tests of a different kind of steel, performed in steady temperature conditions (which are different than those in a real fire when temperature is increasing). The paper presents test results performed in steady and increasing temperature conditions, on B500SP steel bars 10, 12 and 16 mm in diameter. Corresponding parts of the overall bar strain obtained in both tests have been found to be similar to each other and consistent with those predicted by the Eurocode 1992-1-2 model. No significant differences were found between the results of tests of various diameter bars
Author R. Kisieliński
R. Kisieliński,,
-
, Robert Kowalski (FCE / ICE)
Robert Kowalski,,
- The Institute of Civil Engineering
, M. Abramowicz
M. Abramowicz,,
-
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No8
Pages140-144
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstal zbrojeniowa, pożar, odkształcenia, temperatura, badania
Keywords in Englishreinforcing steel, fire, strain, temperature, research
Abstract in PolishW artykule omówiono wpływ wysokiej temperatury na odkształcalność współcześnie stosowanej w Polsce stali zbrojeniowej.Wprzeszłości pręty używane do zbrojenia betonu miały jednorodny rozkład właściwości mechanicznych w przekroju poprzecznym, natomiast obecnie tak nie jest w przypadku produkcji z zastosowaniem technologii umacniania cieplnego. Może więc powstać wątpliwość, czy odkształcenia współcześnie stosowanej stali zbrojeniowej w warunkach pożarowych będą zgodne z określonymi na podstawie modelu podanego w PN-EN 1992‑1‑2. Model ten zaproponowano ponad ćwierć wieku temu, na podstawie wyników badań innego rodzaju stali, przeprowadzonychwwarunkach ustalonej temperatury, awięc innych niż występujące podczas pożaru, kiedy temperatura nie jest ustalona. W artykule przedstawiono wyniki badań prętów średnicy 10, 12 i 16mm, ze stali gatunku B500SP, w warunkach ustalonej i nieustalonej (wzrastającej) temperatury. Odpowiednie składniki całkowitego odkształcenia prętów uzyskane w badaniach przeprowadzonych w warunkach ustalonej i nieustalonej temperatury okazały się do siebie zbliżone i zgodne z określonymi na podstawie modelu PN-EN 1992-1-2. Nie zaobserwowano też istotnych różnicmiędzy wynikami badań prętów w przypadku poszczególnych średnic
DOIDOI:10.15199/33.2016.08.42
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 22-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 22-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?