Jak nas oceniają użytkownicy? Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej

Edyta Strzelczyk

Abstract

Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek jest jednym z ważnych elementów służących ocenie funkcjonowania Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej. Celem badania było określenie jakości pracy całego systemu poprzez ocenę działań poszczególnych jednostek składowych. Jakość pracy została wyznaczona poprzez zmierzenie poziomu zadowolenia użytkowników z funkcjonowania poszczególnych instytucji oraz konkretnych usług, zasobów i form pracy. W tym celu został wyznaczony globalny wskaźnik satysfakcji użytkowników oraz szczegółowe wskaźniki satysfakcji. Było to badanie ankietowe przeprowadzone przy pomocy kwestionariusza ankiety do samodzielnego wypełnienia. W artykule przedstawiono sposoby analizy uzyskanych danych oraz najważniejsze wyniki i wnioski. Oceny użytkowników pozwoliły na wskazanie mocnych i słabych stron działania instytucji oraz systemu. Identyfikacja sposobów korzystania z bibliotek oraz potrzeb i oczekiwań odbiorców usług bibliotecznych stworzyła punkt wyjścia do poprawy istniejącej oraz tworzenia nowej oferty.
Author Edyta Strzelczyk (ML WUT)
Edyta Strzelczyk,,
- Main Library of Warsaw University of Technology
Journal seriesPrzegląd Biblioteczny, ISSN 0033-202X
Issue year2016
Vol84
No3
Pages407-424
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishSatysfakcja użytkowników bibliotek. Badania użytkowników bibliotek. Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Wskaźnik Satysfakcja Użytkowników bibliotek. Potrzeby użytkowników bibliotek
Keywords in EnglishUser satisfaction. User research. Analysis of functioning of libraries. User satisfaction indicator. User needs.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 03-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 03-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 8.0
Citation count*8 (2020-08-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?