Optymalizacja parametrów mieszania biozawiesiny w fermentorze z wykorzystaniem metody CFD

Jacek Palige , Leszek Rudniak , Andrzej Dobrowolski , Michał Zalewski , Andrzej Grzegorz Chmielewski

Abstract

The intensity and structure of biomass mixing in fermentor are the one of principal parameters which determine the yield of biogas production practises. Using the Computational Fluid Dynamics method the structure of flow and suspension mixing in rectangular fermentor with liquid phase volume 470 m3 were determined. The suspension motion inside the fermentor was extorted by system of jets. The range of jets located in the axe of fermentator in bottom zone and jets caused by system of pumps which transport vertically the suspension from bottom up to liquid surface was established. The optimal flow rates values and localization of jets inputs were determined.
Author Jacek Palige
Jacek Palige,,
-
, Leszek Rudniak (FCPE / DPKT)
Leszek Rudniak,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Andrzej Dobrowolski
Andrzej Dobrowolski,,
-
, Michał Zalewski
Michał Zalewski,,
-
, Andrzej Grzegorz Chmielewski (FCPE / DPKT)
Andrzej Grzegorz Chmielewski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Other language title versionsOptimization with CFD method application of biomass suspension mixing in fermentor
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol50
No5
Pages82-83
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishfermentor, mieszanie, CFD
Keywords in Englishfermentor, mixing, CFD
Abstract in PolishJednym z podstawowych parametrów wpływających na wydajność procesu fermentacji metanowej jest intensywność i struktura mieszania zawiesiny w fermentorze. Z wykorzystaniem metod obliczeniowej mechaniki płynów wyznaczono strukturę przepływu i mieszania wymuszonego systemem zatopionych strug w prostopadłościennym fermentorze o objętości cieczy około 470 m3. Określono parametry i zasięg mieszania wzdłuż osi fermen-tora oraz mieszania pionowego wywoływanego systemem pomp cyrkulapych. Określono optymalną lokalizację napływu strug oraz ich natężenia !epływu.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2011/2011-5/InzApChem_2011_5_82-83.pdf
Languagepl polski
File
Palige J. (i in.) - Optymalizacja parametrów mieszania....pdf 1.12 MB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-03-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?