Otrzymywanie porowatych materiałów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych zawierających odpadowy poliamid

Grzegorz Makomaski

Abstract

Waste polyamide was mixed with coal-tar pitch for prepn. of porous C materials. The mixts. contained 10–50% by mass of the polyamide and were homogenized at 250°C for 30 min and carbonized and/or activated with KOH, NaOH, Mg(OH)2 or Ca(OH)2. Iodine values and surface chem. were detd. The materials were successively tested in industrial wastewater treatment.
Author Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsPreparation of porous carbon materials from waste polyamide-containing pitch-polymer compositions
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2020
Vol99
No1
Pages132-134
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishpak węglowy, poliamid, aktywacja, adsorbent węglowy
Keywords in Englishcoal-tar pitch, polyamide, activation, carbon adsorbent
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania odpadowego poliamidu w mieszaninie z pakiem węglowym do otrzymywania porowatych materiałów węglowych. Kompozycje pakowo-polimerowe, zawierające 10-50% mas. odpadu poliamidu, sporządzono w temperaturze 250°C przez 30 min a następnie karbonizacji i/lub aktywacji KOH, NaOH, Mg(OH)2 lub Ca(OH)2. Dla otrzymanych porowatych materiałów węglowych oznaczono liczbę adsorpcji jodu oraz chemiczny charakter powierzchni. Dokonano oceny przydatności otrzymanych porowatych materiałów węglowych w wybranych procesach adsorpcyjnych, m.in. do oczyszczania ścieków przemysłowych.
DOIDOI:10.15199/62.2020.1.20
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 19-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?